Nos a ústa teda musia byť prekryté napríklad rúškom, šatkou alebo inými prostriedkami, ktoré bránia šíreniu kvapôčok.

 

Výnimky sa týkajú:

  • detí vo veku do dvoch rokov
  • osôb so získanými poruchami autistického spektra
  • osôb v uzavretom vozidle, ak sú všetky osoby vo vozidle zo spoločnej domácnosti
  • vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne
  • osôb žijúcich v spoločnej domácnosti pri pohybe v prírode, ak je ich vzdialenosť od iných minimálne 20 metrov
  • osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak je ich vzájomná vzdialenosť minimálne 20 metrov

Pred prekrytím horných dýchacích ciest je potrebné umyť si ruky mydlom a vodou alebo použiť dezinfekciu na báze alkoholu. Pri nasadení je potrebné zakryť si nos a ústa tak, aby medzi tvárou a rúškom neboli žiadne medzery.

Predsedníčka Výboru Národnej rady (NR) SR pre sociálne veci Jana Žitňanská (Za ľudí) uviedla, že ju pre nosenie rúšok kontaktovali viaceré organizácie pracujúce s deťmi s poruchou autistického spektra, ako aj rodičia týchto detí.

Upozornili na fakt, že nosenie rúšok u ľudí s autizmom vyvoláva nekontrolované záchvaty úzkosti. Ako doplnila, práve na základe pripomienok pacientskych organizácií pristúpila k zrušeniu povinnosti nosiť rúško pre ľudí s autizmom minulý týždeň aj česká vláda, preto rozhodnutie o rovnakom postupe víta aj na Slovensku.