Nórska energetická spoločnosť Equinor tento týždeň predstavila projekt výstavby potrubia na prepravu oxidu uhličitého (CO2) vyprodukovaného priemyselnými firmami v kontinentálnej Európe a jeho „pochovanie" pod dnom mora. 

Ak v ňom bude pokračovať, bude to jeden z najväčších projektov zachytávania, prepravy a uskladňovania uhlíka (Carbon Capture and Storage - CCS) na svete.

Našli spôsob, ako pokračovať prevádzke

Firmy považujú projekty CCS za možné riešenie pre priemyselné odvetvia, ktoré produkujú množstvo CO2. Tiež za spôsob, ako môžu pokračovať v prevádzke napriek čoraz prísnejším opatreniam na zníženie emisií v boji proti zmene klímy.

„Plánuje sa, že morské potrubie bude mať prepravnú kapacitu 20 až 40 miliónov ton CO2 ročne, čím uspokojí vznikajúcu potrebu CCS zo strany viacerých európskych priemyselných hráčov," uviedol Equinor vo vyhlásení.

Belgická energetická infraštruktúra Fluxys bude prevádzkovať terminál v Zeebrugge, ktorý bude zbierať CO2 z lodí kotviacich v prístave a z tovární prepojených potrubím.

Počíta sa tiež s výstavbou ďalších potrubí k ďalším priemyselným klientom. CO2 sa potom bude prepravovať plynovodom v Severnom mori, ktorý prevádzkuje spoločnosť Equinor, a bude natrvalo uložené pod morským dnom pri Nórsku.

Niektorí projekt považujú len za „trik" priemyslu

Projekt je zatiaľ v štádiu skúmania uskutočniteľnosti. Equinor a Fluxys budú teraz spolupracovať s potenciálnymi klientmi a dúfajú, že do roku 2025 urobia investičné rozhodnutie.

Projekt má „potenciál umožniť rozsiahlu dekarbonizáciu európskych priemyselných odvetví náročných na uhlík", povedala viceprezidentka spoločnosti Equinor pre nízkouhlíkové riešenia Grete Tveitová.

Organizácia Spojených národov vo svojej najnovšej správe uviedla, že svet bude musieť zachytávať a skladovať CO2 zo vzduchu a oceánov bez ohľadu na rýchlosť, akou sa krajinám darí znižovať emisie skleníkových plynov.

Podľa Medzivládneho panelu pre zmenu klímy sú však tieto opatrenia na odstraňovanie oxidu uhličitého dlho považované za marginálne alebo dokonca za trik priemyslu, ako sa vyhnúť znižovaniu emisií uhlíka.

Ďalšie dôležité správy

PK 13 Stroe - Holandskí farmári protestujú proti vládnemu plánu na zníženie emisií oxidov dusíka a amoniaku v holandskej obci Stroe 22. júna 2022. Tisíce farmárov sa dopravili na hromadný protest traktormi, ktorými jazdili po cestách a diaľniciach. FOTO TASR/AP

Dutch farmers protesting against the government’s plans to reduce emissions of nitrogen oxide and ammonia gather for a demonstration at Stroe, Netherlands, Wednesday, June 22, 2022. Thousands of farmers drove  their tractors along road
Neprehliadnite

Holandskí farmári zablokovali diaľnice na protest proti emisným nariadeniam