NKÚ preverí účinnosť pandemickej prvej pomoci, hospodárenie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) či proces modernizácie osobných vlakov. Kontrolóri majú spracované projekty na 31 kontrolných akcií vo viac ako 100 subjektoch. TASR o tom informovala hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková.

„Okrem iného preveria fungovanie systému e-Zdravia, úspešnosť projektov integrácie Rómov v oblasti vzdelávania, proces modernizácie osobných vlakov aj odkanalizovanie obcí či obnovu verejných budov," spresnila hovorkyňa.

Cielený proces

Účinnosť pandemickej pomoci a obstarávanie bezpečnostných služieb vo verejnej správe preverí národná autorita pre oblasť externej kontroly na základe vlastných rizikových analýz a vyhodnotenia podnetov od poslancov parlamentu.

Na snímke predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Karol Mitrík počas tlačovej konferencie Najvyššieho kontrolného úradu SR k aktuálnym zisteniam úradu a vyhodnoteniu doterajších výsledkov v Bratislave 25. júna 2021. FOTO TASR - Jaroslav Novák
Neprehliadnite

Miliónové pochybenia. Národný kontrolný úrad si posvietil na portál slovensko.sk

„Každá kontrolná akcia je komplexne rozpracovaným projektom na základe analýzy rizík a vecného popísania kritických oblastí. Zároveň ide o cielený proces, v ktorom sú jednotlivé kontrolné akcie zasadené do reálneho času a projekty gestorujú odborne pripravení kontrolóri.

To znamená, že predtým, ako kontrolóri nastúpia do terénu a zavítajú ku kontrolovaným subjektom, musia byť aj tematicky dovzdelaní," priblížil šéf NKÚ Karol Mitrík.

Preveria aj efektivitu verejnej správy

Dodal, že v tomto roku preveria kontrolóri zdravotnú problematiku v štyroch kontrolách, výskum, vzdelávanie, vývoj a inovácie v troch, zamestnanosť a sociálne politiky v jednej, právny štát a bezpečnosť v štyroch, efektívnu a transparentnú verejnú správu v deviatich kontrolných akciách.

Tiež environmentálnu udržateľnosť v štyroch kontrolách, udržateľnosť verejných financií a fiškálnu politiku v dvoch a napokon dopravnú infraštruktúru v štyroch kontrolných akciách.

JB 36 Brusel - Premiér SR Eduard Heger prichádza na summit EÚ a krajín Východného partnerstva v Bruseli 15. decembra 2021. Stredobodom štvrtkového summitu Európskej únie v Bruseli bude COVID-19 a očkovanie, nárast cien energií, migrácia a bezpečnosť. Uviedol to predseda Európskej rady Charles Michel v utorňajšej pozvánke pre lídrov členských krajín Únie. FOTO TASR/AP

Slovakia's Prime Minister Eduard Heger arrives for an Eastern Partnership Summit in Brussels, Wednesday, Dec. 15, 2021. European
Neprehliadnite

Skupina na obnovu dôvery v právny štát má pauzu, ale niektoré jej návrhy sa už zrealizovali

„Šesť rokov od uvedenia do prevádzky elektronického systému monitoringu obvinených a odsúdených osôb kontrolóri vyhodnotia zavedenie a využívanie tohto systému. Preverením poskytovania pomoci v hmotnej núdzi chce úrad poukázať na úskalia prerozdeľovania pomoci štátu zo strany zodpovedných ministerstiev," informovala hovorkyňa.

Správu predložia poslancom

NKÚ sa pozrie aj na koordináciu podpory cyklistickej dopravy či plnenie záväzkov Slovenska voči Európskej únii v oblasti čistiarní odpadových vôd a kanalizácií. Plán kontrolnej činnosti je zverejnený na webe NKÚ.

Smrteľný vírus: Pre človeka neškodný, pre prasiatka fatálny.
Neprehliadnite

Slovenské ošípané možno vyhynú ako dinosaury. Nezabije ich meteorit, ale konkurencia a dotácie

Ako ďalej uviedla, NKÚ predkladá od roku 2020 príslušným parlamentným výborom správu o výsledku kontroly.

Obsahuje zhrnutia kontrolórov a zároveň ponúka odporúčania. Predseda národnej autority zároveň od roku 2016 zasiela trom najvyšším ústavným činiteľom v štvrťročnom intervale súhrnné zistenia z ukončených kontrol.