Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková, úrad zistil pri preverovaní vybranej vzorky žiadostí na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier (PVVC) a dlhodobého strategického výskumu (DSV) závažné nedostatky.

Polovica bodovaných otázok bola príliš subjektívna

Agentúra podľa NKÚ rozšírila podmienky pre predkladanie žiadostí tak, aby sa o nenávratné príspevky mohli uchádzať aj rôzni podnikatelia bez dostatočnej spôsobilosti na vykonávanie kvalitných výskumno-vývojových aktivít.

Kontrola ukázala, že vo výzve PVVC boli hodnotiace kritériá postavené značne subjektívne, a to až v prípade polovice bodovaných otázok.

Potvrdilo sa aj to, že o prideľovaní príspevkov rozhodovali (ako odborní hodnotitelia) členovia dozorných rád spoločností, ktoré o príspevok žiadali.

Z celkových 45 bodov mohol žiadateľ získať až 31 bodov za otázky veľmi subjektívneho charakteru. Kontrolóri dali za pravdu médiám a potvrdili, že technický inžinier v istých prípadoch hodnotil výskum biomarkerov a Alzheimerovej choroby, ale aj projekt spracovávania mlieka.

O rok príde ďalšia kontrola

Takto nastavený proces podľa NKÚ umožnil jednému hodnotiteľovi bez preukázania odborných skúseností hodnotiť až 16 projektov z troch rôznych oblastí špecializácie.

„Takto nastavený proces nie je v súlade s európskymi princípmi efektívnosti, účelnosti, účinnosti a zákazu konfliktu záujmov,“ skonštatoval vo svojom stanovisku Najvyšší kontrolný úrad.

Úrad zo záverov kontroly vytvoril dvadsiatku odporúčaní na zlepšenie stavu a odstránenie zistených nedostatkov, ktoré sa Výskumná agentúra zaviazala splniť. O rok potom ich plnenie skontroluje.

Najvyšší kontrolný úrad zároveň upozornil ministerstvo školstva a vládu SR, že koniec roka 2017 je termínom, dokedy je potrebné vyčerpať alokované prostriedky z roku 2014.

Ďalšie eurofondy môžu prepadnúť

Podľa stavu čerpania eurofondov k 10. novembru to podľa NKÚ znamená, že do konca roka 2017 je potrebné vyčerpať výdavky v sume 164,6 milióna eur.

„Hrozí riziko, že časť z nich prepadne,“ uvádza vo svojom stanovisku NKÚ. Najrizikovejšie sa javí Operačný program Výskum a inovácie. Problém prehlbuje aj pozastavenie preplácania výdavkov zo strany Európskej komisie po tom, ako kauza prenikla na verejnosť.

Nová ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS) výzvu na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja 19. septembra zrušila a prisľúbila, že by mohla byť opäť zverejnená začiatkom budúceho roka. Kauza, ktorá sa týka podpory výskumu z eurofondov, trvá od prvej polovice júla.

Univerzity a SAV ju začali, keď poukázali na to, že v rámci výzvy za 300 miliónov eur nedostal ani jeden projekt univerzitných vedeckých parkov a vedeckovýskumných centier výskumných univerzít a ústavov SAV finančnú podporu.