Diana Berrentová vytvorila skupinu ľudí s názvom „Long Haulers“, u ktorých sa prejavujú dlhodobé následky Covid-19.

Skupina dostala dotazník, kde mali pacienti udať symptómy, ktoré zažívajú. Základom dotazníka bol zoznam príznakov Natálie Lambertovej z Medicínskej univerzity v Indiane. Dotazník bol otvorený, čo umožňovalo pacientom pridávať nové symptómy.

Výsledky štúdie ukázali, že zoznam príznakov je omnoho širší, ako uvádza americké Centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb. Pacienti trpiaci dlhodobými symptómami môžu zažívať veľké množstvo prekvapujúcich pridružených symptómov.

Vakcína proti Covid-19
Neprehliadnite

Ani vakcína proti koronavírusu nemusí pomôcť. Tretina ľudí očkovanie odmieta

Americké centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb uvádza 17 príznakov choroby, no prezentovaná štúdia ich zvyšuje na 98. „Nové symptómy, ktoré identifikovala naša štúdia, zahrňujú silnú nervovú bolesť, ťažkosti pri koncentrácii, problémy so spaním, rozmazané videnie, alebo dokonca plešivosť,“ tvrdí N. Lambertová.

Autori štúdie tvrdia, že existuje veľký nesúlad medzi oficiálnymi a skutočnými príznakmi choroby. Dôvodom môže byť fakt, že je potrebné validovať hodnovernosť dlhodobých symptómov, ktorých dáta momentálne len vznikajú.

Napriek tomu, že pozornosť médií zaujali reportované problémy s pľúcami a obehovou sústavou, podľa výsledkov tohto prieskumu sú rovnako časté problémy s mozgom, kĺbmi, očami alebo pokožkou.

Viac ako štvrtina symptómov choroby spôsobuje bolesť, čo nie je bežne akceptovaný naratív. Ide najmä o celotelovú, kĺbovú a nervovú bolesť. Tá môže nadobudnúť až extrémny charakter a jej utíšenie sa stáva problematické.

Lekári si nie sú často vedomí dlhodobých následkov choroby, čo znižuje ich záujem pacientom po prekonaní Covid-19 venovať pozornosť. Mnoho dlhodobých príznakov choroby tak ostáva neliečených.

V Berlíne protestujú proti koronavírusovým nariadeniam
Neprehliadnite

Ľudia stratili trpezlivosť a ostražitosť. Pandémia sa vzmáha napriek letným horúčavám

Autori štúdie upozorňujú, že išlo iba o prieskum, ktorý otvoril mnoho otázok ohľadom dlhodobých symptómov choroby. Bude potrebné ešte veľa výskumu na to, aby sa presne stanovili všetky relevantné príznaky choroby aj pre ľudí, ktorí Covid-19 oficiálne prekonali.