Pokles ekonomického rastu, externé prostredie a množstvo „predvolebnej“ legislatívy podľa rezortu financií spôsobili, že rozpočet Slovenska na budúci rok nie je z pohľadu EK úplne v súlade s požadovanými pravidlami. Komisia ho však napriek tomu akceptovala.

„Je to úplne pochopiteľné a vzhľadom na aktuálnu situáciu sme podobné hodnotenie Komisie očakávali. Mojím cieľom je, aby bol rozpočet schválený a nerobili sa v ňom už ďalšie zmeny, ktoré by znamenali zvýšenie deficitu na budúci rok. Stále máme zdravé verejné financie a ak sa neprejaví ‚predvolebná kreativita‘ poslancov Národnej rady SR, dosiahne budúcoročný deficit 0,49 percenta HDP,“ poznamenal v súvislosti s hodnotením minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).

O návrhu rozpočtu verejnej správy na najbližšie tri roky budú poslanci parlamentu rokovať už na najbližšej schôdzi, ktorá sa začne 26. novembra 2019. EK hodnotí, tak ako každý rok, návrhy rozpočtových plánov jednotlivých krajín eurozóny.

MF SR priblížilo, že hodnotenie Komisie dáva jednotlivým krajinám informácie o tom, kde sú možné riziká v nedodržaní pravidiel. Avšak ani toto hodnotenie EK podľa rezortu financií nemusí dávať skutočný obraz o tom, ako sa napokon plán tej ktorej krajiny naplní či nenaplní.

Varovanie pre nedostatky v rozpočte dostali okrem Slovenska aj ďalšie krajiny. Zásadné námietky mal Brusel voči rozpočtom Talianska, Francúzska, Španielska a Belgicka. Únia krajinám vyčíta to, že sa nedostatočne snažia obmedziť či znížiť vysoký verejný dlh. Menšie výhrady odzneli aj na adresu rozpočtov Fínska, Portugalska a Slovinska.