Spomínaný úrad má podľa poslankyne zároveň vrátiť Úradu vlády SR takmer 14 miliónov eur za porušenie pravidiel verejného obstarávania pri „zbabranom“ projekte elektronizácie služieb katastra nehnuteľností, ktorý bol financovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS).

SaS očakáva odstúpenie predsedníčky ÚGKK Márie Frindrichovej, ktorú predošlá vláda Smeru-SD vymenovala v júli 2012. Liberáli sa uvedené informácie dozvedeli vďaka tomu, že na spomínanom úrade pokračuje audit z úradu vlády.

„Úrad, ktorý má zhruba 60 zamestnancov, si od roku 2013 do roku 2016 rozdelil len na odmenách pre vyvolených zamestnancov viac ako milión eur. V roku 2013 to bolo 140-tisíc, v roku 2014 260-tisíc, v roku 2015 270-tisíc a v roku 2016 430-tisíc eur,“ informovala L. Ď. Nicholsonová. Vyvolených je podľa nej trinásť až pätnásť zamestnancov tohto úradu, pričom radoví pracovníci na ministerstvách a úradoch dostávajú odmeny bežne v stovkách eur.

„Na tom úrade existujú prípady ľudí, ktorí dostali úplne nezávisle od ich výkonu 8-tisíc eur šesťkrát za rok k platu. Niektorí zamestnanci úradu sa tak popri svojom plate na úrovni približne 200-tisíc eur, hovoríme o riadiacich pracovníkoch, obohatili o takmer 50-tisíc eur ročne,“ priblížila poslankyňa.

ÚGKK podľa SaS nemá ako vrátiť spomínaných 14 miliónov eur, keďže ich nemá vo svojom rozpočte, a požiadal úrad vlády o splátkový kalendár. Úrad vlády tomu vyhovel a umožnil splatenie požadovanej sumy v roku 2019. Aby to bolo možné, rozpočet úradu sa podľa poslankyne bude musieť zvýšiť.

„Úrad geodézie, kartografie a katastra je zmenšeninou toho, ako tento štát hospodári s verejnými peniazmi. Odmeny pre úradníkov by nemali podliehať žiadnemu utajeniu a mali by byť priamo závislé od ich výkonu,“ dodáva.

Ďalší poslanec za liberálov Jozef Rajtár povedal, že portál katastra nehnuteľností, ktorý mal byť vynovený, je v takom stave, ako bol pred rokmi. „Na jednej strane je tu všeobecne ťažká situácia mnohých dôchodcov, mladých rodín a ďalších skupín obyvateľstva a na druhej strane vidíme rozhajdákavanie peňazí na projekty, ktoré sa ani neuskutočnia,“ uviedol Rajtár.

„Za takmer 14 miliónov by sa mohlo postaviť vyše 140 trojizbových bytov na západnom Slovensku a ďalej na východ by to bolo viac a viac. Takáto hodnota sa tu rozhajdáka a namiesto trestu za toto príde naopak naozaj štedrá odmena,“ dodal poslanec.