„Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie v auguste dosiahol 137 006 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s júlom, vzrástol o 33 osôb, čo je o 0,02 percenta, medziročne poklesol o 8,01 percenta, a to o 11 929 osôb,“ spresnil M. Valentovič.


V auguste bol v štyroch krajoch zaznamenaný medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti. Najvýraznejší pokles, a to o 0,06 p. b., bol dosiahnutý v Košickom kraji. V troch krajoch zaznamenalo ÚPSVaR medzimesačný nárast nezamestnanosti, z toho najviac, o 0,1 p. b., zaznamenali v Nitrianskom kraji. V Banskobystrickom kraji sa miera evidovanej nezamestnanosti nezmenila.

Najvyššiu mieru nezamestnanosti zaznamenal Prešovský kraj s 8,3 percenta nezamestnaných, nad slovenským priemerom boli aj Banskobystrický kraj s 6,59 percenta nezamestnaných a Košický kraj, kde miera nezamestnanosti dosiahla 7,59 percenta.

Z okresov má najvyššiu mieru nezamestnanosti Rimavská Sobota s 15,17 percenta nezamestnaných, naopak, najmenšie percento nezamestnaných, a to 1,94 percenta eviduje ÚPSVaR v okrese Šaľa.

Ku koncu augusta úrady práce evidovali 94 895 voľných pracovných miest, čo je v medzimesačnom porovnaní o 1029 miest viac.