Úrady práce evidovali na konci minulého mesiaca 153 854 disponibilných uchádzačov o zamestnanie. V porovnaní s februárom toho roka ide o pokles o 4 590 ľudí. Medziročne počet uchádzačov, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce, klesol o 65 295 osôb.

Ťažko udržateľná politika dohôd

Na klesajúcej nezamestnanosti na Slovensku sa podľa zistení Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) z marca podieľa veľký počet zamestnaných na dohodu.

„Takáto práca veľmi citlivo reaguje na zmeny ekonomickej situácie zamestnávateľa, kvôli čomu vzniká objektívne riziko zrušenia pracovného miesta na dohodu a takáto politika trhu práce nie je dlhodobo udržateľná,“ upozorňoval NKÚ.

Z celkového počtu 326,3 tisíca osôb, u ktorých za obdobie rokov 2014 až do prvej polovice roka 2017 vznikla prvá registrácia v Sociálnej poisťovni, bolo 205,9 tisíca ľudí zamestnaných na dohodu, čo je viac ako 63 percent.

„Reálne predpokladám, že tento vývoj pôjde naďalej vzhľadom na prognózy v ekonomike a stav ekonomiky dopredu,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Verí tomu, že sa v tomto roku splní jeho osobný cieľ znížiť mieru nezamestnanosti na Slovensku pod 5 percent. „Sú k tomu vytvorené reálne predpoklady,“ povedal.

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o prácu, a to vrátane ľudí na „péenke“ alebo na absolventskej praxi, dosiahla minulý mesiac 6,77 percent.

Medzimesačne to znamenalo pokles o 0,20 percentuálneho bodu, medziročne to bolo menej o 2,68 percentuálneho bodu. Celkový počet evidovaných uchádzačov o prácu predstavoval na konci marca 187 759 osôb. Medzimesačne to bol pokles o 5 562 osôb, v porovnaní s marcom vlaňajška je to menej o 69 799 ľudí.