Vyplýva to z najnovšie zverejnených údajov Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR). Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie dosiahol ku koncu siedmeho mesiaca tohto roka 136.973 osôb „Medzimesačne stav vzrástol o 347 osôb, medziročne sa znížil o 13 295, čo je o 8,85 percenta osôb menej,“ vyčíslil v utorok generálny riaditeľ ÚPSVR Marián Valentovič.

Miera evidovanej nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie dosiahla v júli tohto roka 6,07 percenta. „Medzimesačne vzrástla o 0,03 p. b., medziročne sa znížila o 0,53 p. b.,“ spresnil Valentovič.

Stav celkového počtu uchádzačov o zamestnanie dosiahol v siedmom mesiaci tohto roka 167 357 osôb. Medzimesačne vzrástol o 1 345 osôb. „Medziročne sa stav znížil o 13 965 osôb, čo je o 7,70 percenta menej,“ doplnil šéf ÚPSVR.

V júli tohto roka bol medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti zaznamenaný v štyroch krajoch, najvýraznejšie v Košickom. Rovnako v štyroch krajoch bol zaznamenaný medzimesačný nárast, najvýraznejšie v Bratislavskom kraji.

Ku koncu júla bolo na úradoch práce voľných 93 866 pracovných miest. Medzimesačne počet voľných miest vzrástol o 446 miest. Najviac pracovných miest bolo v Bratislavskom kraji, najmenej ich bolo v Banskobystrickom kraji.