Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie dosiahol ku koncu októbra tohto roka 136 192 osôb. „Medzimesačne stav klesol o 2 701 osôb, medziročne sa znížil o 7 147, čo je o 4,99 percent osôb menej,“ vyčíslil v utorok generálny riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Marián Valentovič.

Miera evidovanej nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie dosiahla v októbri tohto roka 6,04 percenta. „Medzimesačne klesla o 0,07 percentuálneho bodu, medziročne sa znížila o 0,31 percentuálneho bodu,“ spresnil M. Valentovič.

Stav celkového počtu uchádzačov o zamestnanie dosiahol v desiatom mesiaci tohto roka 166 302 osôb. Medzimesačne klesol o 1 938 osôb. „Medziročne sa stav znížil o 7 869 osôb, čo je o 4,52 percenta menej,“ doplnil šéf úradu. V októbri tohto roka bol medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti zaznamenaný vo všetkých krajoch, najvýraznejšie v Prešovskom kraji.

Ku koncu októbra bolo na úradoch práce voľných 99 648 pracovných miest. Medzimesačne počet voľných miest vzrástol o 2 059 miest. Najviac pracovných miest bolo v Bratislavskom kraji, najmenej ich bolo v Banskobystrickom kraji.

Optimizmus zostal

Štátny tajomník rezortu práce Branislav Ondruš skonštatoval, že do konca tohto roka ministerstvo neočakáva negatívny vývoj nezamestnanosti, a to aj napriek spomaleniu ekonomiky. Jej pokles by však mal byť pomalší ako v predchádzajúcom období.

„Trh práce na Slovensku ešte stále nie je presýtený. V najbližšom období neočakávame negatívny vývoj, pokiaľ ide o nezamestnanosť, očakávame pozitívny vývoj, pokiaľ ide o zamestnanosť. Pokles nezamestnanosti bude rádovo v desatinách až stotinách percent,“ skonštatoval B. Ondruš. Zároveň vyčíslil, že v 63 percentách okresov na Slovensku je nižšia nezamestnanosť ako päť percent.

Takmer 100-tisíc voľných pracovných miest podľa neho ukazuje, že ešte stále je priestor, aby si ľudia našli prácu. „Vyše 41-tisíc pracovných miest označili zamestnávatelia ako vhodné pracovné miesta pre absolventov," doplnil B. Ondruš. Absolventov sa podľa B. Ondruša darí umiestňovať na trh práce. V októbri bolo 277 ľudí, ktorí vlani skončili vysokú školu. „Pokiaľ ide o vysokoškolákov, tak ich vieme úspešne umiestniť na trh práce,“ tvrdí B. Ondruš.

Horšia situácia je pri absolventoch stredných škôl. V septembri bolo čerstvých absolventov na úradoch práce takmer 6 500, po mesiaci ich zostalo v evidencii 5 500. „Ukazuje to na fakt, že umiestňovanie absolventov stredných škôl je náročnejšie ako pri vysokoškolákoch.

Sú za tým dva dôvody. Je evidentné, že štruktúra stredoškolských a učebných odborov málo zodpovedá potrebám trhu práce. Aj z hľadiska obsahu štúdia príprava kvalifikovaných ľudí so stredoškolským vzdelaním často nezodpovedá tomu, čo požadujú zamestnávatelia,“ dodal B. Ondruš.

O tejto problematike rokuje ministerstvo s rezortom školstva, ale aj so zamestnávateľmi. Úrady práce zase poskytujú rekvalifikačné kurzy, ale aj príspevky pre zamestnávateľov, aby sa mohli mladí zapracovať.