Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie bola v apríli na úrovni 8,55 percenta. Medzimesačne poklesla o 0,03 percentuálneho bodu (p. b.). Ide o prvý pokles za posledného pol roka. Uviedlo to Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) SR vo štvrtok. Na trhu práce sa v apríli 2021 uplatnilo 11 379 uchádzačov o zamestnanie, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka nárast o 5 458 osôb. „V porovnaní s predošlým mesiacom sa v apríli 2021 uplatnilo na trhu práce o 486 osôb viac," uviedlo ústredie.

Úrady práce evidovali v apríli celkovo 234 472 ľudí bez práce, čo je o 470 osôb menej ako v marci 2021 (o 0,20 percenta). Oproti predošlému mesiacu poklesol aj počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie do 29 rokov, a to o 1 052 osôb. Zároveň o 729 osôb poklesol aj počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie do 25 rokov (v marci ich bolo 29 549).

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v apríli úroveň 8 percent. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom bol zaznamenaný minimálny nárast, a to o 0,02 p. b. (7,98 percenta v marci 2021). Medziročný nárast je o 1,43 p. b. (6,57 percenta v apríli 2020). „Počet uchádzačov o zamestnanie pripravených ihneď nastúpiť do práce dosiahol 219 293 osôb, čo je v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nárast o 666 osôb (o 0,30 percenta)," vyčíslilo ústredie.

homeoffice, skola, distancne vzdelavania, tablet
Neprehliadnite

Zmenil sa trh práce, pribudli nezamestnaní i pracujúci z domu

Celkovo bolo z evidencie vyradených 13 654 uchádzačov o zamestnanie, z toho 53 pre nespoluprácu a ďalších 2 222 osôb bolo vyradených z ostatných dôvodov (starostlivosť o dieťa do desiatich rokov, starostlivosť o blízku osobu, odchod do členského štátu EÚ a cudziny na dlhšie ako 15 dní a podobne).

„Slovenský trh práce stále ponúka viac ako 60.000 voľných pracovných miest, pričom v apríli ich bolo najviac od začiatku tohto roka," dodalo ústredie. Úrady práce ich evidovali presne 66 685, čo je o 3 893 pracovných miest viac ako v marci. Najviac voľných miest bolo v Bratislavskom kraji, a to 19 560 miest (podiel 29,33 percenta), najmenej miest bolo v Košickom kraji, a to 3 080 (podiel 4,62 percenta). Počet voľných pracovných miest vhodných pre absolventov bol v mesiaci apríl na úrovni 30 022, čo je najviac od začiatku tohto roka. Zamestnávatelia hľadajú najmä operátorov a montérov strojov a zariadení, kvalifikovaných pracovníkov a remeselníkov.

„V období január až apríl v roku 2021 došlo v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 k poklesu počtu nahlásených hromadných prepúšťaní o 28, počet ohrozených pracovných miest poklesol o 2 619," uzavrelo ústredie.