Na Morave v desiatkach obcí funguje takzvaný Inteligentný systém nakladania s odpadom. Pred vysypaním koša sa načíta čiarový kód, ktorý identifikuje jeho majiteľa. Informácie o druhu a naplnenosti smetnej nádoby sa automaticky prenášajú do počítača a odpadového účtu, ktorý si občan môže skontrolovať na internete.

Plaťme za odpad podobne ako za elektrinu

Takýmto spôsobom môžeme evidovať, koľko rodina vyprodukovala zmesového odpadu, ale aj koľko vytriedila papiera, plastov, či skla. Náklady sú popri cene smetiarskeho auta prevyšujúcej 100- alebo aj 200-tisíc eur zanedbateľné. Počítač a dve čítačky na jedno smetiarske auto sa podľa expertov dajú zakúpiť za 500 až 600 eur.

Získané údaje potom môže obec použiť na optimalizáciu zvozu či kontrolu množstva vykazovaného odpadu. Čo je ale najdôležitejšie – môžu tvoriť základ motivačného systému poplatkov, kde každý platí podľa toho, koľko triedi a koľko odpadu vyprodukuje.

Na rozdiel od paušálneho poplatku na občana za rok, ktorý je bežný vo väčšine obcí na Slovensku, systém zliav priamo finančne motivuje znížiť produkciu odpadu a ušetriť. Platiť za odpad paušálne je totiž ako platiť za elektrinu 20 eur mesačne bez ohľadu na spotrebu.

Zbavovať sa smetí nelegálne, či ich cez noc prisypať susedovi v tomto prípade tiež nedáva zmysel, keďže zľavy možno získať práve za to, čo vytriedime.

Nižšie náklady pre obce aj občanov

Pri poctivom triedení vieme znížiť objem odpadu poľahky o 30 percent. Pri kompostovaní aj o 70 percent. Dobre nastavený systém, ktorý odmeňuje triedenie, kompostovanie, či obmedzovanie vzniku, môže poskytovať zľavy aj 70 alebo 80 percent z ročných nákladov. Taká je realita na Morave.

Vyššia miera triedenia však nešetrí peniaze len občanom, ale aj obciam. Čím viac sa podarí vytriediť, tým menej bude musieť obec zaplatiť na skládke. Za vytriedený odpad už totiž nesú náklady výrobcovia.

Moravská obec Hovorany zaviedla zľavy od roku 2016. Za jediný rok fungovania znížila množstvo vyprodukovaného odpadu z 567 na 348 ton a rozdala zľavy pre občanov vo výške 11-tisíc eur.

Iný, ale stále motivačný systém zaviedlo už v roku 2005 aj slovenské Palárikovo. Miera triedenia postupne stúpala a dnes presahuje 60 percent, čím sa u nás zaraďuje k špičke. A to sa prejavilo aj na poplatkoch, ktoré sú výrazne nižšie ako vo väčšine miest.

Odpady sa stali na Slovensku témou posledných dní. Nielen preto, že v recyklácií patríme k najhorším v Únií, ale aj preto, že ministerstvo životného prostredia oficiálne navrhlo zvýšiť poplatky za uloženie odpadu na skládky ako nevyhnutný krok vpred. Hlavné esá však držia v rukách obce. Keďže rozhodujú o výške poplatkov, sú chrbtovou kosťou nakladania s odpadom na Slovensku. Je preto na nich, aby nastavili pre ľudí čo najmotivujúcejší systém.

Martin Haluš, riaditeľ Inštitútu environmentálnej politiky pri ministerstve životného prostredia