Odložené poistné za marec 2020 musia samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a zamestnávatelia Sociálnej poisťovni (SP) uhradiť do konca septembra. Upozornila na to v piatok (24. 9.) hovorkyňa SP Zuzana Dvoráková.

„SP bude v najbližších dňoch proaktívne zasielať e-maily dotknutým subjektom v snahe pripomenúť im blížiaci sa termín, aby si svoje záväzky vyrovnali včas a nestali sa zbytočne dlžníkmi,“ podotkla Dvoráková.

Hovorkyňa vyčíslila, že správy od SP dostane 2665 SZČO a zamestnávateľov, ktorí podali čestné vyhlásenia k odkladu poistného za marec 2020 a ešte ho neuhradili. „Ak SZČO a zamestnávatelia s odloženou splatnosťou poistného za marec 2020 neuhradia platbu do 30. septembra 2021, SP bude zo zákona povinná im predpísať aj penále za dni omeškania a dlžnú sumu poistného a penále vymáhať,“ upozornila hovorkyňa.

Ak SZČO alebo zamestnávateľ nie je schopný odložené poistné zaplatiť, môže využiť splátkový kalendár, ktorý je v tomto prípade bezúročný. Požiadať oň možno v pobočke po lehote splatnosti, teda po 30. septembri 2021. Jednou z podmienok na povolenie splátok je zaplatenie posledného (aktuálneho) poistného ku dňu rozhodovania o povolení splátok dlžných súm.

„Výhodou splátkového kalendára je, že sa počas krízovej situácie výška splátky nezvyšuje o úrok vo výške desať percent a nedochádza k vymáhaniu dlžnej sumy poistného ani k predpisu penále,“ poznamenala Dvoráková.

SP pripomenula aj splatnosti ďalších odložených platieb poistného. Ak SZČO či zamestnávateľ požiadali o odklad úhrady poistného za máj 2020, uhradiť ho musia do konca tohto roka. Ak požiadali o odklad za jún 2020, treba to uhradiť do 31. marca 2022, ak za júl 2020, tak do 30. júna 2022.

Odloženú úhradu poistného za december minulého roka treba zaplatiť do konca septembra 2022, za január 2021 do konca roka 2022 a za február 2021 do konca marca 2023. Tí, čo si odložili platbu poistného za marec 2021, musia ho zaplatiť do 30. júna 2023, za apríl 2021 do konca septembra 2023 a za máj tohto roka do konca roku 2023.

Hovorkyňa podotkla, že pri úhrade poistného za mesiac marec 2020 treba uviesť ako špecifický symbol číslo 032020, úhradu vykonať na číslo účtu príslušnej pobočky SP a použiť správny variabilný symbol.

Sociálna poisťovňa
Neprehliadnite

Grid karty končia, upozorňuje Sociálna poisťovňa. Treba si aktivovať nový prístup