Stačí nájsť vhodný prázdny obal od opaľovacieho krému (nám sa to nepodarilo úplne ideálne, určite sa dá nájsť vhodnejší) a trochu si ho prispôsobiť. Opaľovacie krémy zlodejov nelákajú.

Video: moovi