Slovenské nemocnice budú musieť vrátiť peniaze, ktoré dostali na oddlženie pred transformáciou na akciové spoločnosti. Podľa ministra financií Ivana Mikloša (SDKÚ-DS), vzhľadom na to, že transformácia bola zastavená, mohlo by byť oddlžovanie zo strany Európskej únie považované za nepovolenú štátnu pomoc. Preto je potrebné prostriedky poskytnuté nemocniciam preklasifikovať na návratnú finančnú výpomoc, teda na pôžičku. Na splácanie svojich dlhov dostali nemocnice 306 miliónov eur, vyplatenie necelých 50 miliónov eur I. Mikloš zastavil.

Poukázal, že z analýz rezortov zdravotníctva a financií vyplynulo, že oddlžovanie by v prípade transformácie nebolo považované za nepovolenú štátnu pomoc. „Teraz to však štátna pomoc zjavne bude, čo inými slovami znamená, že aby sme sa vyhli dôsledkom, pokutám a vracaniu týchto prostriedkov, bude nevyhnutné preklasifikovať ich na pôžičku a de facto nedôjde k oddlženiu, len sa zmenia veritelia. Veriteľom bude štát, keďže túto pôžičku poskytol a teda nedôjde ani k oddlženiu, pretože ďalej budú zdravotnícke zariadenia mať záväzky, len ich budú mať voči štátu,“  povedal I. Mikloš.

Zastavenie transformácie označil I. Mikloš za veľmi zlé rozhodnutie, pretože to podľa jeho slov znamená pokračovanie neefektívneho hospodárenia nemocníc a zadlžovania. V tom sa zhoduje aj s ministrom zdravotníctva Ivanom Uhliarikom, rozdielny názor však majú na zastavenie vyplatenia zvyšných peňazí pôvodne určených na oddlženie. Šéf rezortu zdravotníctva vo štvrtok  vyhlásil, že peniaze sa musia vyplatiť na základe uznesenia Národnej rady SR, nad ktorou nie je žiadny minister ani ministerstvo. Podľa Mikloša sa však I. Uhliarik „hlboko mýli“, keď tvrdí, že uznesenie porušuje, keďže to hovorí o oddlžení transformujúcich sa nemocníc.

Štát vyčlenil na oddlžovanie štátnych zdravotníckych zariadení pred ich transformáciou na akciové spoločnosti 350 miliónov eur zo štátnych aktív. Štátne zdravotnícke zariadenia sa na akciové spoločnosti mali pôvodne transformovať do konca tohto roku, v odôvodnených prípadoch o šesť mesiacov neskôr.

Nemocnice sa už v minulosti oddlžovali dvakrát, prvýkrát za vlády Mikuláša Dzurindu prostredníctvom spoločnosti Veriteľ. Na tento účel sa vtedy využilo asi 664 miliónov eur. Oddlžoval aj kabinet Roberta Fica, nemocniciam poskytol 130,2 milióna eur, ktoré mali pôvodne do 15 rokov vrátiť, v rámci terajšieho oddlžovania sa im však tento dlh odpustil.

Ilustračné foto na titulke - Maňo Štrauch