Na obnovu infraštruktúry, zvýšenie produktivity a efektívnosti ústavných zdravotníckych zariadení je vyčlenených 40 miliónov eur. Nemocnice budú môcť  tieto prostriedky využiť na podporu akútnych kapacít, výstavbu alebo modernizáciu vonkajších alebo vnútorných priestorov. Môžu tiež nakúpiť nové materiálno-technické vybavenie a prístrojovú techniku.

Výzva bude rozdelená na tri hodnotiace kolá. Prvé sa uzavrie v marci, druhé v máji a tretie v septembri tohto roka. Maximálna výška príspevku na jeden projekt je 15 miliónov eur. Financie budú môcť získať nielen štátne nemocnice, ale aj zdravotnícke zariadenia samosprávnych krajov, obcí, neziskové organizácie aj súkromníkov.

Základnou podmienkou pre prijímateľa eurofondov je, že nemôže byť dlžníkom na zdravotnom a sociálnom poistení, ale aj nebyť podnikom v ťažkostiach. Výška nenávratného finančného príspevku sa bude odvíjať od počtu akútnych lôžok, ktoré nemocnica má, ale aj od ich využitia. Zohľadňovať sa majú tiež zmeny, ktoré nemocnice čakajú v rámci predloženého projektu stratifikácie, ktorú pripravil Inštitút zdravotnej politiky pri ministerstve zdravotníctva.

Ministerstvo zdravotníctva už eurofondy rozdávalo. V prvom kole, ktoré bolo uzavreté v novembri minulého roka, rozdalo 15 nemocniciam dokopy 65 miliónov eur. Najviac peňazí získala Nemocnica Poprad a neziskovka Nemocnice s poliklinikou Brezno, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti rezortu zdravotníctva. Každá z nich môže čerpať viac ako sedem miloónov eur.

Nemocnica Poprad peniaze použije na rekonštrukciu, prístavbu, materiálno-technické zabezpečenie, zdravotnícku techniku a zefektívnenie manažmentu pacienta napríklad v prípade náhlej cievnej mozgovej príhody. Nemocnica Brezno bude z eurofondov financovať rekonštrukciu.

Šesť miliónov eur na vybudovanie traktu urgentnej medicíny dostane Bardejovská Nemocnica sv. Jakuba. „Aj vďaka týmto investíciám sa môže zvýšiť kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Verím, že už čoskoro to pocítia pacienti aj zdravotníci. Do fakultných a univerzitných nemocníc investuje rezort tento rok opäť aj formou takzvaných kapitálových výdavkov ďalších 70 miliónov eur,“ povedal minister zdravotníctva Tomáš Drucker.

Sľubuje pritom, že podobné sumy vyčlenia pre nemocnice aj v ďalších rokoch. Týmto spôsobom sa podľa šéfa rezortu snažia zmenšiť dlhodobo nahromadený investičný dlh v sektore ústavnej zdravotnej starostlivosti.