V Nemecku dnes začalo platiť vládne nariadenie, ktorého cieľom je ušetriť energie. Medzi hlavné body patrí vo verejných budovách nevykurovanie chodieb a zníženie teploty na pracoviskách, výnimku majú sociálne služby či školy a škôlky. Spolkový minister hospodárstva Robert Habeck súbor týchto opatrení považuje za nevyhnutný a opakovane zdôrazňuje, že každá ušetrená kilowatthodina je krokom k prekonaniu zimy a k zníženiu závislosti od zemného plynu z Ruska.

Udržať teplo vo vnútri

Nariadenie k šetrnému prístupu k energiám zaväzuje nielen úrady a ďalšie verejné inštitúcie, ale aj domácnosti a obchodníkov. Napríklad v nájomných zmluvách je pozastavená klauzula, podľa ktorej musia nájomcovia udržiavať v obytných priestoroch minimálnu teplotu. Naďalej však musia kúriť a vetrať tak, aby majiteľovi nehnuteľnosti nespôsobili škodu. Vonkajšie a vnútorné súkromné bazény už nesmú byť vyhrievané pomocou plynu či elektriny.

Svojím dielom k úsporám musia prispieť aj obchodníci. Od dnešného dňa nesmú byť natrvalo otvorené dvere obchodov, ktorých priestory sa vykurovajú. Zväz nemeckého maloobchodu (HDE) už vopred ohlásil, že obchodníci podmienky splnia a že už teraz vďaka úsporným opatreniam k využívaniu energií pristupujú šetrne.

K podmienke zatvárania dverí povedal šéf HDE Stefan Genth, že k takémuto opatreniu obchodníci pristúpili už skôr. „Zatvorenými dverami možno samozrejme usporiť veľkú časť energie. Zároveň ale do obchodu príde menej zákazníkov, "povedal Genth. Obchody preto podľa neho zavádzajú preventívnu informačnú kampaň, keď pri vstupe vylepujú plagáty o tom, že dvere sú síce zatvorené, ale obchod je otvorený.

Výnimky pre osvetlenie

Ďalšie opatrenia, ktoré nariaďuje vypínať osvetlenie reklám a svetelné reklamné plochy od 22:00 do 16:00 nasledujúceho dňa, podporujú podľa Gentha aj predajcovia. Poznamenal ale, že svetlá reklám v mestách na rade miest poskytujú chodcom väčší pocit bezpečia. Na to pamätá aj vyhláška, ktorá uvádza výnimku pre situácie, keď svetlá reklám prispievajú k bezpečnosti premávky a k odvráteniu ďalších rizík. Napríklad v tmavých podchodoch by tak reklamy mohli ďalej svietiť.

Obchodníci zavádzajú vlastné opatrenia, napríklad skoro ráno a neskôr večer vypínajú eskalátory. Čoraz bežnejšie sú dvere a ochranné lamely v chladiacich boxoch, aby chladenie nemuselo pracovať na plný výkon. Všadeprítomné sú aj nálepky nabádajúce zákazníkov, aby dvere chladiacich a mraziacich boxov starostlivo zatvárali.

Rovnako ako reklamy treba vypínať aj nočné osvetlenie fasád verejných budov a pamiatok. To však už skôr bolo bežnou praxou, ktorú začal Habeck, keď nariadil vypnúť osvetlenie budov jeho ministerstva.

Teploty kúrenia sa ešte môžu znížiť

Vo verejných budovách s výnimkou nemocníc, škôl, škôlok a ďalších sociálnych služieb sa novo nesmú vykurovať chodby, technické miestnosti a haly, pokiaľ to nie je potrebné z dôvodu bezpečnosti. Na pracoviskách vo verejných budovách sa bude kúriť najviac na 19 stupňov, čo je o jeden stupeň Celzia menej, ako bola ministerstvom hospodárstva odporúčaná teplota. Podľa fyzického podielu práce sa teplota môže znižovať až k 12 stupňom, ktoré vláda považuje za dostatočné pre fyzicky náročné profesie.

V neobývaných verejných budovách nariadenie prikazuje odpojiť prietokové ohrievače a bojlery, pokiaľ nie sú z hygienických dôvodov nevyhnutné.

Spolková vláda pripravuje súbor ďalších úsporných opatrení, ktoré budú platiť od októbra, pretože rozhodnúť o nich musí parlament. Ich súčasťou je napríklad povinné nastavovanie vykurovacej sústavy počas pravidelných revízií vykurovacích systémov.

Ďalšie dôležité správy

Elektrizačné prenosové sústavy Ukrajiny a Moldavska sa v stredu 16. marca 2022 prepojili s európskou sieťou. Dôležitú úlohu v tom podľa Ministerstva financií (MF) SR zohralo aj Slovensko.
Ukrajina po napadnutí Ruskom požiadala európske krajiny o urýchlené prepojenie elektrizačných sústav. Na snímke elektrická rozvodňa Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy v Stupave 17. marca 2022. FOTO TASR - Pavol Zachar
Neprehliadnite

Európska komisia zvažuje zavedenie cenového stropu na ceny energií