Z celkovej čiastky 270 miliárd eur investuje spolková republika 49,3 percenta do údržby a výstavby ciest, 41,6 percenta do železníc a 9,1 percenta do vodných ciest. Skôr než investície do výstavby novej infraštruktúry je pritom prioritou údržba súčasnej dopravnej siete a jej rozvoj na miestach, kde je preťažená. Do údržby má v budúcich rokoch ísť 141,6 miliardy eur.

Nemecké ministerstvo dopravy odhaduje, že osobnú dopravu v spolkovej republike do roku 2030 oproti roku 2010 stúpne o 12,2 percenta. Nákladná doprava by sa v rovnakom období mala zvýšiť dokonca o 38 percent.