Hrozí "zimná medzera" - znela hlavná sťažnosť strán CDU a CSU. Spolková vláda  zareagovala: už v januári dôjde k zníženiu cien elektriny a plynu. Hoci sa cenový strop elektriny, tepla a plynu oficiálne zavedie až v marci, bude platiť spätne za mesiace január a február. Dohodli sa na tom kancelárka pod vedením SPD, ministerstvo hospodárstva pod vedením Zelených a ministerstvo financií pod vedením FDP, pričom sa inicioval príslušný návrh zákona. Spolkový snem a Spolková rada majú následne rokovať a dohodnúť sa do 16. decembra.

Cenový strop má podporiť úspory elektrickej energie a plynu

Technické podrobnosti vychádzajú z návrhov Komisie pre určovanie cien plynu. Cena bude dotovaná na 80 percent predchádzajúcej ročnej spotreby: Cenový strop plynu pre domácnosti a malé podniky bude predstavovať dvanásť centov za kilowatthodinu. Za diaľkové vykurovanie sa cena zmení na 9,5 centov a za elektrinu na 40 centov. Tí, ktorí spotrebujú viac, budú musieť uhradiť zmluvne dohodnutú cenu, ktorá môže byť výrazne vyššia ako uvedené hodnoty. Cieľom tohto nariadenia je zachovať motiváciu k úsporám elektrickej energie a plynu.

 Verejné služby budú čeliť výpočtom

Zmeny pocítia najmä verejné služby. Zdôraznili, že cenová brzda nemôže byť spustená skôr, ako v marci 2023. Teraz musia čeliť mnohým výpočtom. V prípade väčšiny domácností bude spotreba z predchádzajúceho roka základom pre 80 percent.

Pre osoby, ktoré sa nedávno presťahovali alebo u ktorých sa spotreba v roku 2021 nedá použiť ako základ pre výpočet z iných dôvodov, budú platiť iné pravidlá. Dotknuté budú  napríklad domácnosti, ktoré medzičasom prešli z plynového vykurovania na tepelné čerpadlo - majú teraz nižšiu spotrebu plynu, ale vyššiu spotrebu elektriny. Pre tieto domácnosti je potrebné vypracovať prognózu spotreby.

Ďalšie úľavy v januári a februári

Prvej výzve budú dodávatelia čeliť už v decembri: Potom štát prevezme splátku za plyn na jeden mesiac v plnej výške. Cieľom tejto časti odporúčaní Komisie pre ceny plynu bolo preklenúť "zimnú medzeru" do začiatku cenovej brzdy v marci 2023. Na tento účel bolo vyčlenených deväť miliárd eur.

S dodatočnými úľavami v januári a februári je teraz pomoc takmer dvojnásobná - len v prípade plynu ide o päť miliárd eur. Z hľadiska domácností a malých podnikov to môže byť dôležitá podpora. Je však tiež zrejmé, že nie každý potrebuje túto pomoc.

Úľavu budú financovať budúci daňovníci

Okrem toho je potrebné úľavu financovať. Miliardové sumy na brzdenie cien plynu a elektriny zatiaľ neboli stanovené. Výška sumy bude závisieť najmä od vývoja cien do konca apríla 2024, keď vyprší platnosť cenových bŕzd. Už teraz je však zrejmé, že len samotný plyn bude pravdepodobne stáť viac ako 50 miliárd eur - financovaných z dlhu. To neznamená, že dnešnú dodatočnú spotrebu budú musieť financovať budúci daňovníci.

Strany Únie sú spoločne zodpovedné za dlh

Strany CDU/CSU si môžu ako úspech pripísať, že sa im podarilo dlho tlačiť na semaforovú koalíciu vo veci úľavy - s neustálym opakovaním, že vláda v boji s energetickou krízou konala príliš neskoro a nedostatočne. CDU a CSU sú spoločne zodpovedné za miliardové dlhy, ktoré na seba preberajú SPD, Zelení a FDP v rámci balíkov pomoci. Rozpočtová disciplína má v súčasnosti ťažký priebeh naprieč stranami.

Ďalšie dôležité informácie