Nemecko zavedenie diaľničných poplatkov pre osobné autá plánuje už niekoľko rokov, donedávna však zámery narážali na odpor Európskej komisie. Na konci minulého roka sa však obe strany dohodli na kompromise, ktorý počíta s tým, že Berlín môže nemeckým vodičom náklady za mýto kompenzovať v závislosti od toho, akým ekologickým vozidlom jazdia.

Teraz podľa A. Dobrindta nemecká vláda taktiež zastáva myšlienku celoeurópskeho systému mýta. Cieľom spolkovej vlády je podľa ministra „spoločný, vzájomne prepojený systém mýta bez národných bariér“. Ihneď ako bude dohoda o jeho rámci, Berlín prehodnotí a prípadne prispôsobí svoje národné mýto.

Podľa Spiegelu to však nemusí byť úplne jednoduché, pretože zatiaľ čo Európska komisia počíta so systémom, v ktorom budú vodiči platiť podľa odjazdených kilometrov, Nemecko plánuje mýto s paušálnymi poplatkami za rok alebo kratšie obdobia.

Ani nové plány spolkovej republiky, s ktorými Komisia súhlasí, však neprijímajú všetci bez výhrad. Niektorí europoslanci ich označili za v podstate diskriminačné, pretože mýto by vzhľadom ku kompenzácii pre nemeckých vodičov de facto platili len cudzinci.