Ciele sú zrejmé: Politici dúfajú, že zavedenie cestovného lístka Deutschlandticket odľahčí peňaženky spotrebiteľov a uľahčí im prechod z automobilovej dopravy na verejnú. ,,Od samého začiatku sme sa usilovali o dosiahnutie nášho dlhodobého cieľa, ktorým je lacný cestovný lístok platný všade a pre každého," hovorí minister dopravy spolkovej krajiny Hesensko Tarek Al-Wazir. ,,S lístkom Deutschlandticket sa to teraz podarilo."

Deutschlandticket bude financovaný spolkovou a štátnou vládou. Do projektu tak bude prúdiť 1,5 miliardy eur ročne. Spolková vláda poskytne viac peňazí na verejnú dopravu aj z dlhodobého hľadiska, a to ďalšiu miliardu eur. V súčasnosti už spolková vláda vypláca prostriedky na regionalizáciu vo výške 9,4 miliardy eur. Spolkové krajiny používajú tieto peniaze napríklad na objednávanie autobusov a vlakov od dopravných spoločností.

Zmena musí byť atraktívna

Pre Al-Wazira sú vyššie prostriedky na regionalizáciu úspechom. Bez dodatočnej miliardy by bol Deutschlandticket neefektívny. ,,Rovnako dôležité ako dostupné a jednoduché tarify sú aj efektívne služby verejnej dopravy. Zmena musí byť atraktívna. Aj ten najkrajší lístok je nanič, ak autobus nepríde včas."

Steffen Müller, výkonný riaditeľ Severohesenského dopravného zväzu (NVV), ktorý pôsobí v okolí Kassela, je so zavedením lístka taktiež spokojný. Napriek tomu by si želal viac času na realizáciu. Podľa generálneho riaditeľa NVV je predpokladaným termínom začiatku projektu január, ale nie je možné ho zaručiť. Všetky tarify by sa museli znížiť a dotovať. ,,V našich príjmoch máme kalkuláciu, ktorá samozrejme vychádza z toho, že máme staré ceny. To všetko musíme teraz zmeniť." Podľa Združenia nemeckých dopravných podnikov je predpokladaný termín nerealistický.

Nevyjasnené otázky ohľadne nákladnej zmeny

Financovanie autobusovej a železničnej dopravy je podľa Müllera stále nedostatočné. Konateľ NVV naďalej predpokladá, že kapacity jeho dopravnej spoločnosti budú dostatočné. Hoci boli v lete niektoré vlaky vyťažené kvôli lístku za 9 eur, teraz je lístok drahší, takže sa bude nová možnosť prepravy pravdepodobne menej využívať. Napriek tomu je potrebné zvýšiť využiteľnosť Deutschlandticket, najmä v odľahlých oblastiach.

Skutočnosť, že v budúcnosti bude existovať stály model cestovných lístkov pre celé Nemecko, víta aj expert na mobilitu Jürgen Follmann. Ako dekan Katedry stavebného a environmentálneho inžinierstva sa profesor na Univerzite aplikovaných vied v Darmstadte už roky zaoberá témou mobility. Pre neho však lístok neznamená koniec problémov. Podľa neho je potrebný viacúrovňový systém, pretože stále existuje veľa ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť ani 49 eur mesačne. Okrem toho by sa nemalo zabúdať ani na ľudí, ktorý môžu už v súčastnosti využívať zľavnené cestovné lístky. Sú nimi napríklad študenti, dôchodcovia a štátni zamestnanci.

Pre obrat v doprave sa musí spraviť viac

Odborník na mobilitu sa domnieva, že samotný Deutschlandticket zmenu v doprave nezaistí. Verejná doprava je len jednou stranou mince. Na druhej strane je potrebné povzbudiť ľudí, aby viac chodili pešo alebo jazdili na bicykli. Podľa Follmanna závisí mobilita budúcnosti od viacerích faktorov. Sú potrebné nové štruktúry a možno aj systémy, ktoré dokážu rýchlo prekonať prekážky. Takýmito prekážkami sú rieky, diaľnice alebo železničné trate. Podľa nápadu Follmanových študentov by mohli byť v mestských oblastiach tieto prekážky nahradené lanovkami. Follmann podporuje túto myšlienku, o ktorej sa už politicky diskutovalo: ,,Z nášho pohľadu by to dnes malo výhodu: pravdepodobne by sa to realizovalo rýchlejšie ako železničná trať alebo ako prímestská železnica či podzemná železnica."

Ďalšie dôležité informácie