Správny súd v utorok zamietol odvolanie zo strany dvoch nemeckých spolkových krajín voči rozhodnutiam nižších súdov, že navrhovaný zákaz premávky dieselových áut by bol účinný a mal by sa zvážiť.

Utorkové rozhodnutie môže viesť k tomu, že milióny vodičov budú musieť nechať autá doma v dňoch, kedy je úroveň škodlivých emisií osobitne vysoká. Znečistenie ovzdušia v mnohých nemeckých mestách je horšie, ako zákon povoľuje.

Merania ukázali, že hranica 40 mikrogramov oxidov dusíka v kubickom metri sa pravidelne prekračuje v desiatkach nemeckých miest, vrátane Mníchova, Stuttgartu a Kolína.

Podľa oficiálnych údajov je v Nemecku registrovaných viac ako 15 miliónov dieselových vozidiel. Približne šesť miliónov z nich spĺňa emisné normy Euro 6 a pravdepodobne sa ich zákaz premávky nebude týkať.