Reuters uvádza, že čistá migrácia do Nemecka dosiahla v minulom roku 400-tisíc ľudí, pričom väčšia polovica prišla z ostatných krajín Európskej únie. Najviac ju zvýšila populácia z Rumunska (68-tisíc), Chorvátka a Bulharska. Rastúca ekonomika Nemecka, vyššie platy, nízka miera nezamestnanosti a starnúca populácia vytvorili silný dopyt po pracovnej sile zo zahraničia.

Príliv novej pracovnej sily pomáha nemeckej ekonomike, no oslabuje ekonomiky východoeurópskych krajín. Zástupca Medzinárodného menového fondu v pondelok vyhlásil, že klesajúca populácia vo východnej Európe výrazne zníži ekonomický rast v regióne. Podľa jeho výpočtov ide o percento HDP ročne, čo zodpovedá výpočtom TRENDU.

Článok agentúry Reuters špecifikuje, že s odlivom pracovnej sily súvisí aj zníženie príjmu na hlavu. Bez demografických problémov by východná Európa do roku 2050 dosiahla príjem na hlavu na úrovni 74 percent príjmu západnej Európy. No pri existujúcich demografických trendoch narastie iba na 60 percent zo súčasných 52 percent.

Bloomberg tvrdí, že podľa MMF sa produkcia na hlavu vo východnej Európe vplyvom zhoršujúcej sa demografie zníži o sedem percentuálnych bodov.

Predstavitelia MMF odporúčajú reformu školstva a investovanie do vzdelávania a retencie na zabezpečenie toho, aby pracovníci dokázali žať výhody technológie a automatizácie.