Výsledok negatívneho PCR alebo LAMP testu, ktorý nie je starší ako 72 hodín, alebo antigénový test, ktorý nie je starší ako 24 hodín, sa stále vyžaduje v interiéroch akvaparkov, napríklad pri vnútorných bazénoch. Rovnako ho treba na svadobných hostinách, karoch, večierkoch, oslavách a iných obdobných podujatiach. Pripomína to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

očkovanie
Neprehliadnite

Najväčšiu chybovosť vykazujú dáta práve z prvých fáz očkovania

Takýto test je tiež potrebný pri hromadných podujatiach v prevádzkach verejného stravovania. Musia ho mať diváci aj súťažiaci na športových podujatiach, kde sú súťaže organizované športovými klubmi a zväzmi. Negatívny test na ochorenie Covid-19 je naďalej možné nahradiť potvrdením o očkovaní či prekonaní ochorenia Covid-19. Negatívnym testom ani iným dokladom sa nemusia preukazovať deti do desať rokov.