Pacient po novom už nebude hľadať lekársku službu prvej pomoci (LSPP), ale ambulantnú pohotovostnú službu. Nové pohotovosti budú k dispozícii v pracovných dňoch od 16. hodiny do 22. hodiny, cez víkendy a sviatky medzi siedmou rannou hodinou a 22. hodinou.

Po týchto časoch chorí nájdu pomoc na urgentnom príjme. Mali by však zvážiť, či ich trápi vážny zdravotný problém, alebo s ošetrením vydržia do rána. Na urgent totiž patria len skutočne závažné stavy a nie je dobré, aby boli preťažované pacientmi, ktorých napríklad tri dni bolí hrdlo.

Pohotovostné lekárne budú dostupné v okresných mestách do 22:30.

Kedy ísť na pohotovosť

  • so zdravotným problémom, ktorý riešia všeobecní lekári

  • napríklad hnačky, silná bolesť žalúdka, hlavy, ucha, vysoké teploty, zvracanie

  • zdravotné problémy musia byť akútne, nie dlhotrvajúce (s tými treba navštíviť obvodného lekára počas klasických ordinačných hodín)

Kedy navštíviť urgent

  • pri náhlej zmene zdravotného stavu, ktorá môže ohroziť zdravie či život

  • napríklad pri úraze, strate vedomia, bolesti na hrudi, ktorá môže predznamenávať infarkt

  • pacient sa sem môže dopraviť sám, ak to dovoľuje jeho zdravotný stav, alebo ho priváža sanitka

Poplatok za využitie ambulantnej pohotovosti bude o cent vyšší ako doteraz. Dve eurá zaplatí aj ten pacient, ktorého lekár odošle na centrálny či urgentný príjem do nemocnice. Platba na urgente sa zvyšuje na 10 eur.

Oslobodení od poplatkov budú pacienti ošetrení bezprostredne po úraze, alebo ak budú hospitalizovaní. Platiť nebudú ani maloleté deti zo zariadení, kam ich umiestnil súd alebo orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Od nedele platia nové pravidlá pre pohotovosti. Nebudú dostupné všade ani nonstop

V súčasnosti ešte nie sú zabezpečené pohotovosti na všetkých miestach, ako ministerstvo zdravotníctva pri tvorbe zmien predpokladalo. K dispozícii je teda zatiaľ 75 poskytovateľov pre dospelých a 61 pre deti. Rezort na svojej webovej stránke priebežne aktualizuje zoznam nových pohotovostí.

TREND.sk prináša prehľad, kde sú k dispozícii teraz.

Ambulantná pohotovostná služba od 1. júla
pre dospelých pre deti
Bratislava, okres I.-III. Šancová 110 Bratislava, okres I.-V. + Senec Limbova 1
Bratislava, okres IV. a V. Strečnianska 13 Pezinok Bratislavská 85
Malacky Duklianskych hrdinov 34 Banská Bystrica Námestie L. Svobodu 4
Pezinok Bratislavská 85 Banská Štiavnica Malinovského 2/A
Banská Bystrica Námestie L. Svobodu 4 Rimavská Sobota P. Dobšinského 4380
Banská Štiavnica Bratská 17 Zvolen Kuzmányho nábrežie 82
Brezno Nám. Gen. M. R. Štefánika 11 Žiar nad Hronom Sládkovičova 13
Revúca Šafárikova ul. 323/2 Bardejov Sv. Jakuba 21
Rimavská Sobota P. Dobšinského 4380 Humenné Ul. 1. mája 21
Veľký Krtíš Banícka 33 Kežmarok Huncovská 42
Zvolen Študentská 19 Levoča Probstnerova 2/3082
Žiar nad Hronom Sládkovičova 13 Medzilaborce Komenského 134/4
Bardejov Sv. Jakuba 21 Poprad Banícka 803/28
Humenné Ul. 1. mája 21 Prešov Jurkovičova 19
Kežmarok Dr. Daniela Fischera 7 Sabinov SNP 1
Levoča Probstnerova 2/3082 Snina Sládkovičova 300/3
Medzilaborce Komenského 134/4 Stará Ľubovňa Obrancov mieru 3
Poprad Banícka 803/28 Svidník MUDr. Pribulu 412/4
Prešov Jurkovičova 19 Vranov nad Topľou Rázusova 116
Sabinov SNP 1 Košice okolie Toryská 1
Snina Sládkovičova 300/3 Košice, okres I.-IV. Národná Trieda 27
Stará Ľubovňa Obrancov mieru 3 Kráľovský Chlmec Nemocničná 8
Svidník MUDr. Pribulu 412/4 Michalovce Ná. Slobody 1
Vranov nad Topľou M. R. Štefánika 204 Moldava nad Bodvou Národná Trieda 27
Košice okolie Toryská 1 Rožňava Špitálska 1
Košice, okres I.-IV. Národná Trieda 27 Spišská Nová Ves Jána Jánskeho 1
Kráľovský Chlmec Nemocničná 8 Čadca Palárikova 2311
Michalovce Nám. Osloboditeľov 25 Dolný Kubín Nemocničná 1944/10
Rožňava Špitálska 1 Liptovský Mikuláš Palúčanská 25
Sobrance Ul. Mieru 12 Martin Kollárova 2
Spišská Nová Ves Šafárikovo nám. 3 Námestovo ul. Červeného kríža 62/30
Bytča Sidónie Sakalovej 161/16 Ružomberok Hurbanova 5
Čadca Palárikova 2311 Trstená Mieru 549/16
Dolný Kubín Nemocničná 1944/10 Žilina Vojtechova Spanyola 43
Kysucké Nové Mesto Belanského 1346 Myjava Staromyjavská 59
Liptovský Mikuláš Palúčanská 25 Nové Mesto nad Váhom Kpt. Nálepku 2411
Martin Pavla Mudroňa 11 Partizánske Hrnčírikova 22/6
Námestovo ul. Červeného kríža 62/30 Považská Bystrica Nemocničná 986
Ružomberok Považská 13 Prievidza Nábrežná 5
Trstená Mieru 549/16 Púchov Pod Lachovcom 1727/55
Žilina Vojtechova Spanyola 43 Trenčín Legionárska 28
Bánovce nad Bebravou Hviezdoslavova 23/3 Komárno Mederčská ul. 27A
Ilava Ľ. Štúra 3 Levice SNP 19
Myjava Staromyjavská 59 Nitra Špitálska 1
Nové Mesto nad Váhom M. R. Štefánika 1 Nové Zámky Slovenská 11/A
Partizánske Hrnčírikova 1445/7 Šaľa Nemocničná 1
Považská Bystrica Nemocničná 986 Topoľčany Pavlova 17
Prievidza Nábrežná 5 Dunajská Streda Veľkoblahovská cesta 23
Púchov Pod Lachovcom 1727/55 Galanta Hodská 373/38
Trenčín Jesenského 33 Piešťany Winterova 66
Komárno Senný trh 6 Senica Sotinská 1588
Levice SNP 19 Skalica Koreszkova 7
Nitra Špitálska 13 Trnava Starohájska 1
Nové Zámky Komarňanská 24
Šaľa Nemocničná 1
Štúrovo Jesenského 85
Dunajská Streda Veľkoblahovská cesta 23
Galanta Hodská 373/38
Hlohovec Nábrežie A. Hlinku 27
Piešťany Winterova 66
Senica Sotinská 1588
Skalica Koreszkova 7
Trnava Andreja Žarnova 11
Prameň: MZ SR