Desať vzoriek odobratých v Nemecku pochádza z regiónu Altes Land pri Hamburgu. Sedem z nich bolo kontaminovaných, pričom obsahovali aj dávno zakázanú chemikáliu DDT, fungicíd karbendazím toxický pre dážďovky a insekticíd imidacloprid, ktorý škodí včelám.

„Pri priemyselnej produkcii jabĺk sa stále používajú nebezpečné pesticídy, ktoré môžu poškodiť životné prostredie a spotrebiteľov,“ povedal expert Greenpeace pre poľnohospodárstvo Dirk Zimmermann.

V celoeurópskom meradle však Nemecko neskončilo na popredných miestach. Najviac pesticídov sa našlo vo vzorkách pôdy z Talianska (18 pesticídov v troch vzorkách), Belgicka (15 v troch vzorkách) a Francúzska (13 v šiestich vzorkách), ako aj vo vzorkách vody z Poľska (13 v troch vzorkách), Slovenska (12 v troch vzorkách) a Talianska (desať v dvoch vzorkách). Celkom sa v apríli vyhodnotilo 36 vzoriek vody a 49 pôdnych vzoriek.

Pestovatelia ovocia v regióne Altes Land tvrdia, že dodržiavajú zákon na ochranu rastlín.

„Nevieme o žiadnom nesprávnom použití alebo zneužití pesticídov,“ citovala DPA Karstena Kloppa, šéfa ovocinárskeho výskumného ústavu v Jorku. Pestovatelia chránia „na najvyššej úrovni“ stromy a plody pred škodlivými hubami a hmyzu a ich produkty sú neustále kontrolované.

Podľa Greenpeace nepostačuje, že kontaminácia jabĺk v supermarkete je väčšinou pod zákonnými limitmi.

„Nebezpečné pesticídy nepatria na pole,“ zdôraznila organizácia. Pripustila, že niektoré z nájdených toxínov už boli zakázané, mnohé sú však veľmi odolné a môžu byť zistené aj desaťročia po

Vo svojej správe Greenpeace vyzýva na prírodné metódy boja proti škodcom. Jednou z nich je vysadenie ďalších plodín a rastlín v blízkosti sadov.