Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) má spotrebiteľovi zjednodušiť porovnanie dvoch pôžičiek. V tomto ukazovateli je zohľadnená úroková sadzba, poplatky a dĺžka splatnosti úveru.

Čo však v prípade, ak zmluva o pôžičke alebo o spotrebiteľskom úvere obsahuje iné RPMN ako to, ktoré je uvedené v dohode o splátkach? Zmluva o úvere je týmto bezúročná a bez poplatkov. Poskytovateľovi ste v tomto prípade povinní vrátiť iba požičanú sumu. 

Nebankovka Pohotovosť dostala aj napriek svojej minulosti v septembri minulého roka po zmene legislatívy oprávnenie k poskytovaniu spotrebiteľských pôžičiek od Národnej banky Slovenska (NBS).

Podľa informácii, ktoré zverejnil denník SME, regulátor o tomto konaní nebankovky vedel. Banková rada NBS totiž potvrdila, že „Pohotovosť dávala ľuďom podpisovať zmluvy, podľa ktorých boli jej pôžičky omnoho výhodnejšie ako v skutočnosti" a zároveň jej zakázala, aby v týchto praktikách pokračovala.

Dve RPMN v jednom zmluvnom vzťahu

Spotrebiteľ, ktorý sa na nás obrátil, uzatvoril s nebankovkou Pohotovosť zmluvu o poskytnutí úveru vo výške 500 eur, ktorý mal splácať 10 mesiacov. Súčasťou zmluvy bol súbor ďalších dokumentov, ktoré mu boli pracovníkom Pohotovosti prezentované ako nepodstatné, pretože dôležité bolo podľa neho to, čo sa uvádzalo v zmluve.

V predloženej zmluve o spotrebiteľskom úvere je uvedená výška RPMN 28 percent, spotrebiteľ je však povinný uhradiť celkovo 870 eur. Táto suma pozostáva z istiny úveru v hodnote 500 eur, z úrokov vo výške 230 eur a odplaty úveru v sume 140 eur.

Nebankovka Pohotovosť má na krku ďalšie obvinenie z úžery

Zdroj: Spotrebiteľské centrum

V zmluve je uvedené, že spotrebiteľ je povinný sumu uhradiť do 23. októbra 2016, no neuvádza sa v nej výška a ani počet mesačných splátok z čoho sa dá de facto usúdiť, že spotrebiteľ môže pôžičku splatiť jednorazovo k uvedenému dátumu.

Skutočná výška RPMN je však uvedená až v dohode o splátkach úveru, podľa ktorej je spotrebiteľ povinný uhradiť sumu 870 eur. Aj táto suma pozostáva z položiek v tej istej hodnote ako je uvedené vyššie. Na rozdiel od zmluvy dohoda hovorí aj o pravidelných mesačných splátkach vo výške 87 eur desať po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Reálna RPMN podľa týchto vstupných informácii však predstavuje 272,69 percenta a nie 28 percent ako bolo dohodnuté v zmluve o spotrebiteľskom úvere.

Nakoľko sa spotrebiteľovi v zmluve tieto informácie nepozdávali a nadobudol podozrenie, že sa Pohotovosť voči nemu dopustila protiprávneho konania, obrátil sa na Krajskú prokuratúru v Trenčíne, kde podal trestné oznámenie.

Ak sa tento predpoklad potvrdí, zmluvy by bolo možné vyhlásiť prostredníctvom súdu za neplatné a spotrebiteľ bude povinný vrátiť nebankovke iba to, čo si požičal.

Zmluvu s nebankovkou si môžete nechať bezplatne skontrolovať

Chcete vedieť ako je natom vaša spotrebiteľská zmluva uzatvorená s nebankovou spoločnosťou alebo bankou? Spotrebiteľom ponúkame možnosť bezplatnej kontroly prostredníctvom webovej stránky Zmluvné podmienky.

Po vyplnení základných osobných a kontaktných údajov na emailovú adresu doručíme odkaz na on-line priečinok, do ktorého môžete svoje zmluvy a ďalšie dokumenty súvisiace s pôžičkou či úverom nahrať.

V priebehu pätnástich dní bezplatne preveríme vašu zmluvu z právneho, ale aj ekonomického pohľadu a vyhotovíme vám stanovisko, v ktorom sa dozviete, či je vaša zmluva v poriadku.

Ak nájdeme nedostatky, budeme vás informovať o ďalších možnostiach a spôsoboch vyriešenia stavu, v ktorom sa nachádzate.