Národná diaľničná spoločnosť dnes zverejnila na internetovej stránke takmer dva mesiace utajovanú zmluvu so spoločnosťou SkyToll o poskytovaní elektronického výberu mýta. Stalo sa tak až po výzve premiéra Roberta Fica, ako aj pod vplyvom záujmu médií. Diaľničiari a rezort dopravy dovtedy odmietali uverejniť zmluvu o mýte s odvolaním sa na obchodné tajomstvo.

Ako informoval hovorca Národnej diaľničnej spoločnosti Marcel Jánošík, štátna firma  získala od spoločnosti SkyToll súhlas na zverejnenie zmluvy o poskytovaní komplexnej služby. Na základe tohto súhlasu zverejnila zmluvu na svojej webovej stránke.

SkyToll založili členovia úspešného konzorcia v mýtnom tendri SanToll a Ibertax. SkyToll má mýtny systém na základe satelitnej technológie GPS - GSM vybudovať k 1. januáru 2010 a počas trinástich rokov aj prevádzkovať za ponúknutú cenu 716,04 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty. Národná diaľničná spoločnosť ako objednávateľ mýtnej služby môže podľa zmluvy udeliť SkyTollu ako poskytovateľovi najvyššiu pokutu vo výške 24,895 milióna eur, ak nevybuduje službu elektronického výberu mýta v dohodnutej lehote.

NDS je podľa zmluvy oprávnená, nie však povinná žiadať od SkyToll zaplatenie zmluvnej pokuty v takmer tridsiatich prípadoch porušení povinností poskytovateľa v rozsahu od 1,660-tisíca eur do spomínaných 24,895 milióna eur. Celková výška zmluvných pokút nesmie počas trvania zmluvy presiahnuť maximálnu čiastku uvedenú v zmluve, tá však nesmie byť nižšia ako 20 percent z celkovej ceny za službu. Pokutu vo výške 3,319 milióna eur môže NDS udeliť v prípadoch, ak SkyToll nedokončí fázu návrhu služby v lehote na dokončenie alebo v predĺženej lehote a zadá poskytovanie celej služby subdodávateľovi alebo subdodávateľom.

Sankcia 1,660 milióna eur sa vzťahuje na nedodržanie záväznej efektívnosti výberu mýta o viac než mínus 0,05 percenta. Za každú ďalšiu mínusovú odchýlku v uvedenej miere sa finančný postih môže zvýšiť o ďalších 1,660 milióna eur.

Výber mýta má byť zavedený pre vozidlá nad 3,5 tony na diaľniciach, rýchlocestách a časti ciest 1. triedy v dĺžke okolo 2-tisíc kilometrov. Zmluva môže byť predĺžená o ďalších päť rokov. Za SanTollom je francúzska diaľničná spoločnosť Sanef, kto stojí za Ibertaxom, nie je známe.

Konzorcium SanToll - Ibertax, ktoré spomedzi štyroch uchádzačov zostalo v tendri ako jediné, predložilo najvyššiu cenovú ponuku na vybudovanie a prevádzkovanie mýtneho systému. Ostatné tri konzorciá NDS vylúčila pre nesplnenie podmienok účasti a Úrad pre verejné obstarávanie odmietol všetkých ich dvanásť námietok proti vyradeniu zo súťaže. Neúspešní uchádzači podali na Krajskom súde v Bratislave žaloby na preskúmanie zákonnosti rozhodnutí úradu. Najnižšiu cenu v tendri na výber mýta predložilo konzorcium Slovakpass (530,16 milióna eur). Slovensko-švajčiarske združenie ToSy.sk navrhlo za mýtny systém 547,28 milióna eur a konzorcium rakúskej spoločnosti Kapsch 629,71 milióna eur.

NDS zverejnila zmluvu s víťazom mýtneho tendra