Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) varuje pred ďalšou distribúciou alebo medializáciou materiálu, ktorý je šírený ako utajovaná správa Slovenskej informačnej služby (SIS). Upozorňuje na to na sociálnej sieti. „Ak by išlo o autentický dokument, a teda o utajovanú skutočnosť, takáto informácia je určená iba pre oprávnené osoby a vzťahujú sa na ňu ustanovenia zákona o ochrane utajovaných skutočností," ozrejmil NBÚ.

hacker
Neprehliadnite

Niektoré banky evidujú varovanie NBÚ o útokoch, ohrozenie priamo nepotvrdili

Úrad dodal, že bezpečnostné zložky zachytili šírenie rôznych elektronických exemplárov materiálu, ktorý má znaky utajovanej písomnosti, a to cez rôzne mobilné aj desktopové aplikácie. V prípade neoprávnenej manipulácie hrozí udelenie sankcie jednotlivcovi alebo organizácii. „Ide o priestupok, resp. o správny delikt na úseku ochrany utajovaných skutočností," varuje úrad.