Priemerná cena bývania v 2. štvrťroku 2020 vzrástla medzikvartálne o 3,6 percenta, vyplýva to zo štatistík Národnej banky Slovenska (NBS). V medziročnom porovnaní ceny pokračovali v raste 11,2-percentným tempom, čo je najvyšší medziročný nárast od roku 2008. Rástli ceny bytov aj domov. Najvyšší nárast zaznamenala NBS v Košickom kraji, na medziročnej báze sa však ceny bývania zvýšili vo všetkých krajoch. Priemerná cena bývania v 2. kvartáli oproti 1. štvrťroku vzrástla o takmer 60 eur za štvorcový meter (m2) na hodnotu 1731 eur za m2.

„Zároveň pre druhý štvrťrok predpokladáme z dôvodu krízy výrazný pokles makroekonomických ukazovateľov ako HDP, mzdy či disponibilný príjem. Dôsledkom tohto vývoja je dočasné zásadné zhoršenie indikátorov dostupnosti bývania," uviedla NBS s tým, že v budúcnosti očakáva ich korekciu pre zlepšujúci sa hospodársky vývoj. Priemerná cena bytov sa v 2. kvartáli zvýšila o 18 eur za m2 na 2024 eur za m2, medzikvartálne to znamená 0,9-percentný nárast. Medziročné tempo rastu však dosiahlo hodnotu 9,5 percenta. Najväčší skok medzi štvrťrokmi dosiahli menšie byty (jednoizbové a dvojizbové), štvorizbové byty zaznamenali dokonca mierny pokles.

Priemerná cena domov vzrástla o 32 eur za m2 na 1296 eur za m2. Medzikvartálne sa tak zvýšila o 2,6 percenta, čo v medziročnom meradle predstavuje nárast o 7,3 percenta. Zvýšila sa hlavne priemerná cena štandardných rodinných domov, kým priemerné ceny rodinných víl, naopak, medzikvartálne poklesli. „Pre vily je v posledných rokoch typické striedanie období výrazného rastu a poklesu," vysvetlila NBS.

posedenie na letnej terase na Hlavnej ulici v Košiciach
Neprehliadnite

Index očakávaného vývoja slovenskej ekonomiky sa postupne zlepšuje

Opačný vývoj ako Košický kraj (medzikvartálny nárast o 23,9 percenta) mal Banskobystrický kraj, kde podľa NBS došlo ku korekcii predchádzajúceho obdobia. Tento kraj je jedinou výnimkou, kde ceny bývania oproti 1. kvartálu 2020 poklesli o 1,3 percenta. V absolútnom vyjadrení je priemerná cena bývania s odstupom najvyššia v Bratislavskom kraji (2273 eur za m2), medzikvartálne však vzrástla o necelé dve percentá. Medziročne ceny bývania rástli vo všetkých krajoch, najviac v Košickom (33,2 percenta) a Žilinskom (21 percenta) kraji.

V 2. kvartáli sa celková dostupnosť bývania vzhľadom na historický vývoj zhoršila v každom kraji. Makroekonomický vývoj sa podľa NBS vrátil zhruba do roku 2017, dostupnosť bývania meraná indexom HAI však až do roku 2014, a to napriek výraznému poklesu úročenia. „Najzasiahnutejším krajom je Košický, za ním Prešovský a Žilinský kraj," komentovala NBS. Ako však uzavrela, na cenách nehnuteľností sa prepad makroekonomických ukazovateľov zatiaľ neodrazil. „Medzi vývojom cien nehnuteľností a vývojom ich základných fundamentov sa preto roztvárajú nožnice," upozorňuje NBS s tým, že v nasledujúcom období očakáva postupné približovanie sa týchto dvoch vetiev a uzatváranie medzery medzi nimi - makroekonomické ukazovatele sa odrazia odo dna a dopyt po nehnuteľnostiach môže dočasne ochladnúť.