Kryptoaktíva pre obyvateľov Slovenska už nie sú veľkou neznámou. Napriek tomu sú relatívne opatrní. Vyplýva to z prieskumu, ktorý zrealizovala Národná banka Slovenska (NBS) v spolupráci s agentúrou Focus.

Obavy z digitálneho eura

Výraz ,,digitálne euro" podľa prieskumu už počulo 32 percent respondentov. Necelá polovica oslovených respondentov zároveň nemá žiadne konkrétne obavy vo vzťahu k digitálnemu euru. Tretina sa obáva zániku hotovosti, menšia časť zasa nedostatočnej ochrany súkromia.

Napriek týmto obavám by však oslovení respondenti v budúcnosti uprednostňovali platiť digitálnym eurom skôr ako súkromnými stablecoinami. Tieto výsledky podľa NBS ukazujú, že Slováci sú v súčasnosti aspoň v teoretickej rovine otvorení k využívaniu digitálneho eura.

Z prieskumu tiež vyplynulo, že o kryptoaktívach počulo 84,1 percenta respondentov. Veľká väčšina oslovených pozná bitcoin, so značným odstupom nasleduje ethereum a prvú trojicu uzatvára dogecoin. Na rozdiel od poznania konkrétnych kryptoaktív sú však vedomosti o právnej úprave a s tým spojenými rizikami slabšie.

Dohľad nad trhom

Menej ako polovica oslovených zároveň správne odpovedala, že NBS nevykonáva dohľad v tejto oblasti. Približne štvrtina si nesprávne myslí, že NBS vykonáva dohľad nad trhom s kryptoaktívami a ostatní respondenti nevedeli odpovedať.

Kryptoaktíva podľa prieskumu vlastní 5,8 percenta respondentov a ďalších 3,1 percenta ich vlastnilo v minulosti. Celkovo má praktickú skúsenosť s kryptoaktívami 8,9 percenta dospelej populácie. Na základe výsledkov prieskumu NBS sa však dá predpokladať, že počet vlastníkov kryptoaktív bude aj do budúcna rásť, keďže 13,7 percenta respondentov, ktorí majú o kryptoaktívach aspoň základné vedomosti, ich plánuje v budúcnosti nakupovať a ďalších 29 percent to zvažuje.

Nákup kryptoaktív

Až 40 percent vlastníkov podľa prieskumu nakúpilo kryptoaktíva v posledných dvoch rokoch a ďalších 30 percent ich nakupovalo v rokoch 2018 a 2019. Hoci kryptoaktíva existujú už 13 rokov, vyše dve tretiny vlastníkov kryptoaktív ich nakúpilo v posledných štyroch rokoch. Respondenti najčastejšie nakupovali kryptoaktíva z dôvodu, aby sa s nimi bližšie oboznámili a za účelom špekulácie.

Oslovení respondenti väčšinovo investujú do kryptoaktív len malú časť svojho investičného portfólia a postupujú tak v súlade s odporúčaním NBS investovať len toľko prostriedkov, koľko si môžu dovoliť stratiť. Väčšina vlastníkov kryptoaktív do nich alokovala do 5 percent svojho investičného portfólia. Aj z tohto dôvodu je celková hodnota vlastnených kryptoaktív väčšinou relatívne nízka. Vyše tretiny respondentov vlastní kryptoaktíva v celkovej hodnote do 250 eur a niečo vyše štvrtiny má v kryptoaktívach od 250 po 1 000 eur.

Prieskum realizovala NBS v spolupráci s agentúrou Focus v dňoch 26. novembra 2021 až 3. decembra 2021 na reprezentatívnej vzorke 1 010 respondentov.

Ďalšie dôležité správy

Hra Infinity Axie
Neprehliadnite

Lúpež, ktorá nemá obdoby. Z ázijského kryptosveta zmizli obrovské milióny