K návrhu dohody o obrannej spolupráci Slovenskej republiky s USA prišlo v rámci medzirezortného pripomienkového konania celkovo 70 pripomienok. Autorom polovice je Generálna prokuratúra (GP) SR, návrh ako celok odmieta. Stiahnuť ju žiada aj Konfederácia odborových zväzov SR. Výhrady k uzavretiu dohody vyslovila aj verejnosť. Ministerstvo obrany SR uviedlo, že s pripomienkami sa vyrovná štandardným spôsobom.

Úrad jadrového dozoru SR upozornil, že dohoda nikde explicitne neuvádza jadrové materiály ani iné rádioaktívne materiály. Vzhľadom na platné medzinárodné dohody, ktoré upravujú ich dovoz a použitie, odporúča zvážiť dané skutočnosti aj v návrhu dohody.

Generálna prokuratúra odmieta návrh ako celok

GP SR tvrdí, že ak bude uzavretá medzinárodná zmluva s USA v predloženom znení, Slovenská republika rezignuje na garanciu niektorých ústavných práv. Vláda alebo prezidentka by podľa prokuratúry mali po skončení medzirezortného pripomienkového konania využiť svoje ústavné oprávnenia a podrobiť návrh bilaterálnej dohody ústavnému prieskumu. Namieta napríklad aj to, že prvých desať rokov nie je možné dohodu vypovedať.

Na snímke generálny prokurátor SR Maroš Žilinka počas vyhlásenia 2. septembra 2021 v Bratislave. FOTO TASR – Martin Baumann
Neprehliadnite

Generálny prokurátor Žilinka má 35 zásadných pripomienok k návrhu obrannej dohody s USA

Generál Macko posiela odkaz Žilinkovi

Generálna prokuratúra uplatnila v medzirezortnom pripomienkovom konaní 35 zásadných pripomienok k návrhu dohody o obrannej spolupráci SR s USA. Návrh dohody odmieta ako celok. Oznámil to šéf Generálnej prokuratúry Maroš Žilinka. Na jeho vyjadrenia reagoval aj generál Pavel Macko, ktorý bol svojho času najvyššie postaveným Slovákom v štruktúrach NATO.

„Mám pre pána Žilinku jednu vojensko-odbornú radu, keď už fušuje aj do bezpečnostných politík. Ak má pán Žilinka starosť o našu bezpečnosť, mal by rovnako dôrazne a verejne žiadať, aby v dohode s Ruskou federáciou, podľa ktorej sú dlhé roky ruskí príslušníci na našej základni na Sliači, bolo vyslovene uvedené, že sem nesmú voziť Novičok! Mnohí to nevedia, ale na Sliači nemáme amerických ale ruských príslušníkov! A Ruská federácia mala vždy zvláštny vzťah k chemickým a biologickým zbraniam", napísal na sociálnej sieti generál Macko. 

Ako ďalej pripomína, Slovensko spoločne so Spojenými štátmi sú už desiatky rokov signatármi medzinárodných konvencií zakazujúcich tieto druhy zbraní. Napriek tomu ich chce mať generálny prokurátor vyslovene uvedené v dohode.

„To je taká nadpráca, ako žiadať od prokurátora pri sľube namiesto toho, že bude dodržiavať zákony SR, aby doslova rozpísal, že nebude kradnúť, robiť podvody, vraždiť a v podstate vymenovať celý Trestný zákon! Chyba sa zrejme stala pri preklade a prepise stanoviska prokuratúry z azbuky," myslí si Macko. Na záver svojho statusu skonštatoval, že dohoda s USA je verejná a dá sa pripomienkovať.

„Keď som žiadal o sprístupnenie dohody s Ruskou federáciou, Gajdošove ministerstvo obrany mi to odmietlo, lebo by tým údajne mohlo dôjsť k ohrozeniu všeobecnej a jadrovej bezpečnosti SR!," uzavrel.

OZ žiada zákaz jadrových zbraní

Občianske združenie Zjednotení za mier prostredníctvom hromadnej pripomienky, ktorú prostredníctvom petície podporilo vyše 20 700 ľudí, žiada odmietnuť návrh dohody v celom rozsahu pre rozpor s Ústavou SR a záujmami SR. Do textu dohody by v prípade jej neodmietnutia zapracovali systém riešenia sporov. Požadujú tiež výslovný zákaz jadrových zbraní na území SR a obmedzenie aktov vojnového násilia s využitím územia SR.

Vytvoriť by sa podľa združenia mal aj systém spoločnej kontroly a pravidlá na ochranu verejného zdravia. Chcú tiež zachovať právomoci slovenských orgánov činných v trestnom konaní.

Pripomienky ústredných orgánov štátnej správy

Ministerstvo dopravy žiada vyznačiť negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a uviesť, že nie je rozpočtovo zabezpečený. Ministerstvo financií požaduje pri doložke vybraných vplyvov doplniť, že prípadné výdavky, ktoré vyplynú z prijatia dohody, budú zabezpečené v rámci schválených limitov výdavkov Ministerstva obrany SR na príslušný rozpočtový rok, bez zvýšených finančných požiadaviek na štátny rozpočet.

Ministerstvo práce odporúča prehodnotiť sociálne vplyvy. Ministerstvo hospodárstva SR navrhuje doplniť v doložke vybraných vplyvov pri časti Preskúmanie účelnosti konkrétnu časovú lehotu a kritériá. Ministerstvá, ale aj Národná banka Slovenska mali tiež viaceré výhrady k použitej terminológii v slovenskej verzii dokumentu.

O čom je dohoda medzi SR a USA

Dohoda o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou SR s USA (DCA) by umožnila americkým ozbrojeným silám využívať vojenské letiská Malacky-Kuchyňa a Sliač, prípadne iné dohodnuté zariadenia a priestory. Slovensko ich má poskytovať bez nájomného. Platiť by mala desať rokov. Potom zostáva platná, alebo ju možno vypovedať s ročnou výpovednou lehotou.

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) zdôraznil, že ide o štandardnú medzinárodnú dohodu, ktorú má 23 členských krajín NATO. Deklaroval, že dokument plne rešpektuje suverenitu SR. V prvej vlne má dohoda umožniť čerpať približne 100 miliónov dolárov na modernizáciu obrannej infraštruktúry. Akákoľvek infraštruktúra, ktorá bude postavená, bude majetkom SR.

Na Kryme operujú neoznačení ruskí vojaci.
Neprehliadnite

Ukrajina tvrdí, že 200 kilometrov od hranice je rozmiestnených vyše stotisíc ruských vojakov