Zvýšenie nepostihnuteľnej sumy na exekúciu, ktoré tento týždeň avizovala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí), môže podľa Slovenskej komory exekútorov (SKE) vážne ohroziť sociálne najslabšie skupiny veriteľov a znížiť schopnosť dlžníkov splácať svoje záväzky. Komora ponúka preto kompromisný návrh, ktorého súčasťou je zvýšenie sumy, nad ktorú sa dnes vykonáva exekučná zrážka bez obmedzenia, ale aj to, aby sa zarábajúci manžel či manželka prestali považovať za vyživovanú osobu. TASR o tom informovala hovorkyňa SKE Stanislava Kolesárová.

Suma, nad ktorú sa dnes vykonáva exekučná zrážka bez obmedzenia, by sa podľa komory mohla zvýšiť zo 150 na 200 percent životného minima. ,,Toto je suma, ktorá podlieha takzvanému tretinovému modelu – jej tretina ide na neprednostné pohľadávky, tretina na prednostné pohľadávky, ako napríklad výživné, úhrada škôd obetiam trestných činov či dlhy voči Sociálnej a zdravotným poisťovniam, a tretina ostáva dlžníkovi. Nad túto sumu zárobku platí dlžník všetky ostávajúce prostriedky na exekúciu,“ vysvetlil prezident SKE Miroslav Paller.

Na snímke predseda NRSR Boris Kollár (Sme rodina) počas 28. schôdze Národnej rady SR v Bratislave 18. mája 2021. FOTO TASR - Jaroslav Novák
Neprehliadnite

Exekučnú amnestiu bude Sme rodina pripravovať samostatne

Komora tiež navrhuje, aby sa zarábajúci manžel či manželka dlžníka prestali považovať za vyživovanú osobu. „Na základe zásad bezpodielového vlastníctva manželov by sa mali manžel či manželka svojím príjmom podieľať na splácaní partnerových dlhov. Dnes sa to tak nedeje, naopak – manžel či manželka ako vyživovaná osoba zvyšujú nepostihnuteľnú časť exekúcie, takže na jej splácanie ostáva menej peňazí. Preto považujeme za spravodlivé, aby sa zarábajúci manžel či manželka vyňali z vyživovaných osôb, keďže ich príjmy reálne dvíhajú príjmy celej rodiny,“ uviedol Paller. Vyjadril tiež prekvapenie, že členovia SKE zatiaľ neboli oslovení v rámci avizovanej pracovnej skupiny, ktorá sa mala zaoberať touto exekučnou úpravou.

Ministerstvo spravodlivosti uvažuje o progresívnejšom nastavení zrážky zo mzdy, aby tak motivovalo povinného mať záujem o vyšší príjem. Cieľom pripravovanej právnej úpravy má byť ochrana nízkopríjmových a ohrozených skupín obyvateľov pred chudobou. SKE s daným riešením nesúhlasí, nepomôže podľa nej najslabším, ale naopak, najlepšie zarábajúcim dlžníkom. Upozornila, že pri veriteľoch ide mnohokrát o sociálne veľmi slabé skupiny ľudí – mamičky čakajúce na výživné, obete trestných činov domáhajúce sa náhrady škôd či dôchodcov.