Návrh uznesenia, ktorý predložila belgická europoslankyňa Maria Arenaová z frakcie socialistov, poukazuje na veľké rozdiely v pravidlách rodičovskej dovolenke v členských štátoch únie, a to najmä v oblasti nároku na jej využitie. Zamestnanci verejného sektora sú často lepšie chránení ako zamestnanci súkromných podnikov, pričom v niektorých členských štátoch sa nárok nevzťahuje napríklad na zamestnancov so zmluvami na dobu určitú.

„Ak chceme, aby zostávalo viac žien na trhu práce, tak potrebujeme lepšie pravidlá na zosúladenie pracovného a súkromného života a komisia o to usiluje,“ reagovala česká eurokomisárka Věra Jourová, ktorá má na starosti spravodlivosť, ochranu spotrebiteľov a otázky pohlavia.

Teraz sa konajú rôzne konzultácie a následne komisia podľa nej vytvorí balík opatrení, ktoré budú obsahovať legislatívne aj iné návrhy, ale budú rešpektovať princíp subsidiarity. Táto základná zásada pre fungovanie EÚ znamená, že únia smie zasiahnuť len vtedy, keď je schopná konať účinnejšie než krajiny EÚ.

Právo na neplatenú dovolenku

„Správu pani Arenaovej vítame. Smernica platí už dlhšiu dobu, ale jej ciele nie sú naplnené, a preto je potrebné vyhodnotiť jej fungovanie a vykonať novelizácie,“ uviedla rakúska europoslankyňa Monika Vanaová zo zelených. „Mal by platiť ten štandard, že otcovia si budú brať povinne dva týždne z rodičovskej dovolenky,“ dodala.

Ako uviedla europoslankyňa M. Arenaová, vo svojej správe navrhuje niekoľko odporúčaní, ako zlepšiť súčasnú situáciu. Členské štáty by mali pracujúcim rodičom garantovať právo na neplatenú rodičovskú dovolenku v trvaní aspoň štyroch mesiacov bez ohľadu na sektor zamestnania a druh pracovnej zmluvy a motivovať k využitiu rodičovskej dovolenke najmä otca, uvádza predkladaný text.

„Som za to, aby sa posilňovala účasť rodičov na východe detí, je ale zároveň potreba rešpektovať subsidiaritu. Tu si musíme dávať pozor, keď chceme chrániť matky z úrovne EÚ. Opatrenia by sa mali prijímať na národnej úrovni,“ uviedol nemecký europoslanec Arne Gericke z frakcie konzervatívcov a reformistov.

Nebezpečný návrh

Ešte väčšiu kritiku správa zožala od francúzskej europoslankyne Joëlle Mélinovej z euroskeptickej frakcie ENF. „Táto správa bude mať sekundárne dopady, ktoré by mohli byť pre našu spoločnosť nebezpečné. Povinné branie rodičovskej dovolenke je zasahovanie do činnosti štátov,“ vyhlásila.

Podľa údajov Eurostatu čerpalo v roku 2010 rodičovskú dovolenku 3,5 milióna zamestnancov, muži z nich však tvorili len 2,7 percenta.

Česká vláda tento týždeň v stredu schválila zavedenie týždennej otcovskej dovolenky. Otcovia dostanú 70 percent vymeriavacieho základu zárobku, teda rovnako ako majú ženy na materskej.