Jednotné pravidlá pre trh s kryptomenami by mal upraviť návrh európskeho nariadenia Markets in Crypto Assets (MiCA). Nová legislatíva stanovuje aj pravidlá na odstúpenie od zmluvy. Po hlasovaní v Európskom parlamente by mali byť zmeny účinné približne v druhom štvrťroku 2024. Upozornila na to medzinárodná advokátska kancelária CMS.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Podľa nových pravidiel by mal právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľovi ponúknuť emitent kryptoaktíva alebo subjekt poskytujúci nezameniteľné tokeny (NFT) v mene emitenta kryptoaktíva.

Z prijatého návrhu nových pravidiel vyplýva, že europarlament chce zaviesť právo na odstúpenie od zmluvy obdobným spôsobom ako v smerniciach o právach spotrebiteľov.

,,Jeden z článkov nového nariadenia sa podobá súčasným podmienkam, ktoré dávajú spotrebiteľovi právo odstúpiť od zmluvy 14 dní od uzatvorenia zmluvy, a to bez uvedenia dôvodu. Taktiež zaväzuje vydavateľa kryptoaktíva, aby bez zbytočného odkladu vrátil spotrebiteľovi zaplatené finančné prostriedky, ako aj všetky poplatky," vysvetlil Oliver Göndör z medzinárodnej advokátskej kancelárie CMS.d

Trh nie je jednotne regulovaný

Peniaze pritom emitent musí vrátiť rovnakým spôsobom, ktorý bol použitý pri počiatočnej transakcii, pokiaľ sa spotrebiteľ nedohodne inak. Ak sú kryptoaktíva prijaté na obchodovanie na obchodnej platforme, právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje.

Spotrebiteľ nebude môcť zmluvy vypovedať ani v prípade, ak nakúpil kryptoaktíva, ktorých cena je ovplyvnená výkyvmi na finančnom trhu. Ale len v prípade, ak obchodník nemá možnosť tieto výkyvy ovplyvniť a došlo k nim počas lehoty na odstúpenie od zmluvy.

V súčasnosti platia pri investovaní do kryptoaktív v každej európskej krajine iné pravidlá, trh nie je jednotne regulovaný. CMS uviedla, že kryptoaktíva stále nie sú bežným typom nakupovaných aktív, a preto sa netreba spoliehať len na domnienku, že pre investovaní netreba nič riešiť.

Zákon o ochrane spotrebiteľa

Na Slovensku platí zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov. Poskytuje spotrebiteľom ustálený rámec na odstúpenie od zmluvy, aj pri nákupe cez internet.

,,Kľúčom k odpovedi na otázku, či má spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy, je zistenie, či sa bude uplatňovať zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku," uviedol Göndör.

V súčasnosti spotrebiteľ, ktorý kupuje kryptoaktíva, nie je podľa slovenského práva oprávnený odstúpiť od zmluvy, pretože sa naň zákon podľa Göndöra nevzťahuje. ,,Zmenu prinesú až jednotné európske pravidlá, keď spotrebiteľ bude môcť zmluvy vypovedať v zákonnej lehote. Avšak toto právo sa nebude vzťahovať na investovanie formou obchodných platforiem," dodal Göndör.

Ďalšie dôležité správy

Ilustračná fotografia
Neprehliadnite

Aké je východisko zo začarovaného kruhu fiat systému?