Novým „normálom“ sa stáva mix práce z domu a v kancelárii, takzvaný hybridný model. Ten spočíva v tom, že niekoľko dní v týždni vykonáva zamestnanec svoju prácu na pracovisku a zvyšné dni pracuje z domu, napríklad v pomere troch ku dvom. V čase pandémie podiel ľudí pracujúcich z domu dosahoval 15 percent, avšak v roku 2022 už z domu pracovalo len 13,1 percenta Slovákov. Vyplýva to z aktuálnej analýzy finančnej a investičnej skupiny WOOD & Company.

Späť do kancelárií

„Z kontaktu s nájomcami môžeme potvrdiť, že kancelárie sa počas vlaňajšieho roka zapĺňali a v tomto trende pokračujú aj tento rok. Stavy spred pandémie v najbližšom období neočakávame, keďže mnoho spoločností v súčasnosti preferuje hybridný model práce, teda striedanie kancelárie s prácou z domu. Od nájomcov vieme, že home office sa už presýtili a svojich zamestnancov chcú a potrebujú mať na pracovisku,“ uviedol investičný riaditeľ WOOD & Company Martin Šmigura.

V roku 2022 sa podiel pracujúcich z domu znížil z vlaňajších 15 percent na 13,1 percenta. Home office sa vlani pravidelne týkal 5,1 percenta zamestnaných Slovákov, občas ho využilo osem percent. O niečo viac sa týkal mužov (s podielom 13,3 percenta) ako žien (s podielom 12,8 percenta). V predpandemickom roku 2019 pracovalo z domu pravidelne alebo občas len 9,5 percenta pracujúcich. V roku 2020, ktorý už bol zasiahnutý koronakrízou, sa podiel zamestnaných využívajúcich home office zvýšil na 11,6 percenta.

Holandsko – líder home office

Najvyšší podiel pracujúcich z domu evidujú v Holandsku a Švédsku s podielmi 52,9 percenta a 44,8 percenta. Podiel vyšší ako 40 percent bol vykázaný aj vo Fínsku a v Luxembursku. Vyšší podiel v týchto krajinách podľa analýzy súvisí so skladbou ekonomiky a zameraním pracovného trhu. Naopak, najnižší podiel takýchto pracovných síl majú v Bulharsku a Rumunsku. Ukazovateľ v týchto krajinách dosahoval vlani úroveň 4,4 percenta a 4,3 percenta. V Európskej únii sa v priemere home office týkal 22,4 percenta pracujúcich ľudí.

Dôvodom relatívne nízkeho podielu pracujúcich z domu je na Slovensku fakt, že režim práce z domu nie je vhodný pre všetky typy zamestnaní. Najväčší potenciál pre prácu na diaľku na Slovensku majú odvetvia ako informácie a komunikácia, administratívne služby alebo finančné a poisťovacie činnosti. Tieto oblasti podľa analýzy však na Slovensku dovedna zamestnávajú iba niečo cez desatinu zo všetkých pracujúcich.

Ďalšie dôležité správy

Počet ľudí, ktorí môžu a chcú pracovať mimo kancelárie, neustále pribúda.
Neprehliadnite

TREND Barometer: Koľko dní home officeu počas týždňa umožňujete bežným zamestnancom?