To podľa komory učiteľov predstavuje priemernú úroveň nástupných platov absolventov stredných škôl bez maturity. Tento stav považuje komora učiteľov za absurdný a neudržateľný, informoval viceprezident Slovenskej komory učiteľov Vladimír Crmoman po tom, ako ministerstvo školstva tento týždeň zverejnilo nástupné platy vysokoškolských absolventov.

Ministerstvo školstva v reakcii na nízke nástupné platy učiteľov uvádza, že chce motivovať začínajúcich učiteľov cez projekt Excelentní učitelia.

„Ten by sme chceli uviesť do života v nasledujúcom programovom období. Mal by byť financovaný z fondov EÚ, pričom garancia prostriedkov by mala byť do roku 2020. Išlo by o to, že skúsení - služobne starší učitelia, by pomáhali mladším učiteľom v učení. Mali by im pomôcť v ťažkých začiatkoch a ukázať im efektívne pedagogické postupy,“ povedala ešte koncom minulého roka hovorkyňa ministerstva školstva Beáta Dupaľová Ksenzsighová s tým, že aby boli učitelia motivovaní, dostali by odmenu.

Ministerstvo pritom uvažuje o sume 200 eur pre začínajúceho aj pre excelentného učiteľa. Do projektu plánujú zapojiť 2-tisíc starších a 2-tisíc mladších učiteľov. Cieľom projektu je pritiahnuť do škôl mladých učiteľov a motivovať ich osobnostne aj platovo.

Minister školstva Juraj Draxler v pondelok zverejnil prieskum na základe údajov zo Sociálnej poisťovne, ktorý sa okrem iného venoval aj tomu, koľko zarábajú absolventi z jednotlivých univerzít či fakúlt. Najlepšie podľa neho zarábajú absolventi informatiky či elektrotechniky. Výrazne menej zarábajú vysokoškoláci, ktorí ukončili sociálnu prácu či humanitné vedy.

Dobre sa umiestňujú absolventi klasických veľkých univerzít. Absolventi Slovenskej technickej univerzity v Bratislave zarábajú počas druhého roku od ukončenia štúdia priemerne 1 158 eur, absolventi Ekonomickej univerzity v Bratislave 1 097 eur a absolventi Univerzity Komenského v Bratislave 1 006 eur.

Naopak, absolventi Prešovskej univerzity v Prešove zarábajú podľa prieskumu počas druhého roku od ukončenia štúdia v priemere 707 eur, absolventi Univerzity J. Selyeho v Komárne 666 eur a absolventi Katolíckej univerzity v Ružomberku 658 eur.