Pôvodná predpokladaná cena zákazky bola 45 miliónov eur bez dane (54 miliónov eur s daňou). Dodanie realizačnej projektovej dokumentácie a samotné práce boli plánované najviac na dvadsať mesiacov, ale najneskôr do konca roku 2017.

V tendri predložili ponuku traja uchádzači. Spoločnosť Metrostav Praha navrhovala štadión postaviť za 59,71 milióna eur bez dane (71,65 milióna eur s daňou).

Skupina firiem AVA – stav Galanta a Váhostav – SK bola vylúčená pre nesplnenie podmienok v časti o technickej spôsobilosti a jej cenová ponuka sa neotvárala. Predložila referencie na dve menšie stavby od rakúskej spoločnosti Swietelsky.

Nepreukázala však, že pri plnení zmluvy by mohla reálne využiť jej kapacity. Vylúčený uchádzač podal ešte vlani v októbri námietky, v decembri ich však stiahol a tak Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) konanie zastavil.

Nový futbalový štadión vyrastie v areáli pôvodného štadióna ŠK Slovan Bratislava, bude mať kapacitu vyše 20-tisíc miest a kategóriu 4 podľa smernice UEFA pre infraštruktúru štadiónov. Akcionárom spoločnosti NFŠ je ŠK Slovan Bratislava futbal (predseda predstavenstva Ivan Kmotrík).

Dotácia štátu

Štát sa zaviazal dostavať a odkúpiť nekomerčnú časť štadióna. Ten by mal byť podľa investora skolaudovaný a odovzdaný štátu do konca roka 2018. Štát poskytne na výstavbu štadióna dotáciu 27,2 milióna eur a tá sa odpočíta od výslednej kúpnej ceny.

Do projektu vstúpi s podmienkou, ak vlastník NFŠ uskutoční výstavbu štadióna a súvisiacej infraštruktúry a splní ostatné dohodnuté podmienky najneskôr do 42 mesiacov od získania pozitívneho stanoviska ÚVO a Európskej komisie. Po dokončení má NFŠ právo uplatniť si voči štátu opciu na predaj.

Kúpna cena nekomerčnej časti nemôže presiahnuť maximálnu výšku 75,2 milióna eur bez dane na stavbu štadióna, vrátane nákladov na vybudovanie energetických zdrojov. Cena nezahŕňa náklady na daň z nehnuteľnosti a nájomné v súvislosti s prenájmom pozemkov pod štadiónom.

Na kalkuláciu kúpnej ceny bude dohliadať nezávislý expert vymenovaný budúcim predávajúcim. Po prevode predmetu budúceho predaja štát zaplatí časť kúpnej ceny zníženej o sumu zádržného, ktoré je vo výške 2,4 milióna eur. Štát si môže nárok na opravu prípadných chýb uplatňovať počas troch rokov u zhotoviteľa.

Spoločnosť Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo je od začiatku roka 2015 nástupcom spoločnosti ZIPP Bratislava, ktorá vznikla v júli 1993. Základné imanie spoločnosti predstavuje 132,78-tisíc eur. Spoločnosť dodáva a realizuje stavby na kľúč, vykonáva inžinierske stavby, zabezpečuje výrobu a montáž prefabrikovaných konštrukcií, rekonštrukcie historických a pamiatkovo chránených stavieb.