Národná banka Slovenska (NBS) víta komplexný súbor opatrení prijatý švajčiarskymi orgánmi s cieľom upokojiť situáciu a podniknúť potrebné kroky v záujme stability. Európsky bankový sektor je podľa jej vyjadrení odolný s vysokou úrovňou kapitálu a likvidity.

„Slovenské banky patria k najstabilnejším a najodolnejším v rámci EÚ. Úroveň kapitálu dosahuje jednu z najvyšších úrovní za posledné roky. Podobne aj ziskovosť, likvidita a kvalita úverov dosahujú vysoké úrovne,“ informuje NBS.

Na slovenské banky sa v rámci Jednotného mechanizmu dohľadu aplikujú všetky regulatórne požiadavky a podliehajú harmonizovanému dohľadovému prístupu ECB.

Dohoda je najlepší spôsob

Po problémoch amerických bánk sa neistá situácia preniesla aj na európsky kontinent. Záchrana sa týka švajčiarskej banky Credit Suisse, ktorú prevezme jej najväčší konkurent, švajčiarska banka UBS.

Švajčiarska centrálna banka v nedeľu večer uviedla, že dohoda je najlepším spôsobom, ako obnoviť dôveru finančných trhov a riadiť riziká pre ekonomiku. Zároveň ponúkla pomoc s likviditou.

Akcie Credit Suisse a ďalších bánk sa prepadli po tom, ako krach dvoch bánk v USA vyvolal otázky o ďalších potenciálne neistých globálnych finančných inštitúciách. Credit Suisse patrí medzi 30 finančných inštitúcií, ktoré sú známe ako globálne systémovo dôležité banky a úrady sa preto obávajú možných následkov jej prípadného bankrotu.

Ďalšie dôležité správy

llustračná fotografia
Neprehliadnite

Akcie v USA spevnili, investorov upokojila záchrana Credit Suisse