Už ku koncu apríla tohto roka im pritom klesol o 54 percent. NBS to konštatuje vo svojej najnovšej správe o stave a vývoji finančného trhu za minulý rok.

Ku koncu apríla tohto roka výrazný pokles čistého zisku zaznamenali všetky významné banky, niektoré z nich dokonca vykázali stratu. „Ku koncu minulého roka bol pritom zisk ešte relatívne stabilný, dokonca s miernym rastom o 0,4 percenta,“podotkla NBS.

Pod tento vývoj sa pritom podpísalo najmä zdvojnásobenie sadzby bankového odvodu. NBS konštatuje, že bez neho by bol prepad takmer o tretinu menší. Bankám pritom vzrástli aj náklady na príspevky do rezolučného fondu. „Druhým významným faktorom bol nárast nákladov na kreditné riziko. Tie vzrástli najmä v sektore podnikov, ale čiastočne aj v prípade domácností,“ priblížila NBS. V dlhodobom poklese pokračovali aj úrokové príjmy z retailového a dlhopisového portfólia.

V dôsledku šírenia nového koronavírusu sa podľa NBS negatívny vývoj ziskovosti v nasledujúcom období ešte prehĺbi. „Banky budú čeliť najmä rastu nákladov na kreditné riziko a pravdepodobne aj výraznému zníženiu rastu úverov,“ predpokladá NBS. Ako sa bude vyvíjať ziskovosť bankového sektora, je veľmi neisté. V budúcom roku sa napríklad môže prejaviť rast nákladov na nesplácané úvery.

Na snímke predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VÚB a prezident Slovenskej bankovej asociácie (SBA) Alexander Resch počas tlačovej konferencie po rokovaní so zástupcami bankového sektora 3. apríla 2020 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann
Neprehliadnite

Bankový odvod končí. Miliarda sa vloží do Rozvojového fondu Slovenska

Dohoda s bankami

Podľa národnej banky je preto dôležité, že sa bankový odvod zruší. „Bankový odvod by navyše zvyšoval cenu zdrojov, ako aj znižoval atraktivitu domácich bánk v očiach ich materských skupín. Ak by bankový odvod nebol zrušený, zhoršenie vnímania materskými skupinami by v súčasnej situácii znamenalo možné obmedzenie podpory financovania slovenskej ekonomiky a následný hlbší prepad do recesie,“ vysvetľuje NBS.

Zrušenie bankového odvodu spojené s dohodou o podpore financovania ekonomiky je tak podľa národnej banky dôležitým faktorom pre udržanie finančnej stability.

NBS
Neprehliadnite

Bankový odvod je dôkazom, ako štát ľahko zmení dočasné platby na trvalé

Koncom júna vláda ohlásila dohodu s bankami, na základe ktorej sa zavedie nová schéma namiesto bankového odvodu. Z peňazí vybraných na odvode sa vyberie miliarda eur a vloží sa do Rozvojového fondu Slovenska.

Peniaze budú môcť byť použité na rôzne kľúčové štátne projekty. Banky sa podpisom memoranda zaviazali navyše investovať ročne pol miliardy eur do úverov pre štátne projekty a jednu miliardu eur do úverov pre ľudí a firmy. Ku koncu mája tohto roka celkovo čistý zisk bankového sektora klesol medziročne o 198,3 milióna eur na 100,2 milióna eur.