V súťaži na výstavbu R2 Kriváň – Mýtna bola opakovane podaná námietka, čo predĺžilo celý proces súťaže. NDS v júni 2019 prijala ponuku Združenia R2 Kriváň – Mýtna (Doprastav, Strabag, Eurovia SK, Eurovia CS).

Proti rozhodnutiu o vyhodnotení ponúk dostala Národná diaľničná spoločnosť (NDS) námietku od neúspešného uchádzača.

Na základe rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) musela NDS opätovne vyhodnotiť ponuky uchádzačov. Následne však bola súťaž opäť napadnutá.

Hovorkyňa rezortu dopravy Karolína Ducká potvrdila, že zmluva na tento úsek by už budúci týždeň mohla byť podpísaná. Námietka brzdí tiež podpis zmluvy na R3 Tvrdošín – Nižná.

Ministerstvo dopravy napriek tomu predpokladá, že zmluva na tento úsek v dĺžke 9,1 kilometra by mohla byť podpísaná v druhom štvrťroku 2020. V tomto roku by mala byť uzatvorená aj zmluva na R2 Šaca – Košické Oľšany druhý úsek v dĺžke 14,3 kilometra. Aktuálne prebieha tiež súťaž na R2 Rožňava - Jablonov nad Turňou s tunelom Soroška.

„Podpis zmluvy so zhotoviteľom predpokladáme v roku 2020, s výstavbou by sa tak mohlo začať najneskôr začiatkom roka 2021. Lehota výstavby je 1825 dní,“ priblížil rezort dopravy.

MDV plánuje v tomto roku obnoviť aj výstavbu na úseku D1 s tunelom Višňové. Spustenie verejného obstarávania ohlásila NDS koncom januára tohto roka. Víťaz verejného obstarávania dokončí tunel Višňové a vonkajšiu trasu vrátane mostov, vozovky aj oporných a zárubných múrov.

Predpokladaná hodnota zákazky je 260,9 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Lehota výstavby by nemala byť dlhšia ako tri roky.