Stalo sa tak napriek krátkodobej zvýšenej intenzite „nákupov do zásob“ v marci 2020 v dôsledku vypuknutia epidémie nového koronavírusu.

Podľa údajov spoločnosti Nielsen, ktoré zahŕňajú už aj dáta za apríl (štyri kalendárne týždne), v porovnaní s minulým rokom dosiahol nárast tržieb vybraných predajcov potravín a drogérie v období od začiatku roka do polovice apríla 2020 v priemere 5,9 percenta. Mierne sa zvýšil v období od marca do polovice apríla 2020, keď sa priemerný rast tržieb týchto predajcov zvýšil o 11,2 percenta. V apríli však prišlo k obratu, keď ich tržby medziročne klesli v priemere o 1,3 percenta.

Mykotoxíny si nevyrobíte len doma, môžete si ich doniesť aj z obchodu.
Neprehliadnite

Nákupy sú čoraz drahšie. Kvôli pandémii sa v Európe zvyšujú ceny čerstvých potravín

„Tržby obchodníkov s potravinárskym a drogistickým tovarom v danom období súviseli s viacerými okolnosťami. Po vypuknutí pandémie sa ľudia prirodzene predzásobovali najmä trvanlivými potravinami, hygienickými a dezinfekčnými prostriedkami, v dôsledku čoho tržby stúpli. Neskôr, po zatvorení reštaurácií, si nákupom potravín navyše zabezpečovali aj stravovanie,“ priblížil Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO).

V uvedenom období zároveň stúpli bezhotovostné transakcie za nákupy tovarov. „Stalo sa tak práve na základe výzvy samotných obchodníkov v súvislosti s ohľaduplným správaním sa v obchode. Našou snahou bolo čo najviac eliminovať platby v hotovosti a zmierniť tak ohrozenie našich zamestnancov v pokladniciach a tiež samotných zákazníkov,“ vysvetlil Krajčovič štatistiky niektorých bánk o zvyšovaní tržieb v obchode, ktoré ich robia iba na základe bezhotovostných platieb svojich klientov.

Aprílový pokles tržieb predajcov potravín a drogérie po jednorazovom náraste v polovici marca ovplyvnila najmä zmena pravidiel pre nakupovanie v obchodoch. „Určitý vplyv malo aj to, že zákazníci sa dostatočne predzásobili v marci, takže neskôr čerpali z týchto zásob a nakupovali menej a iba základné tovary. Na tržby však mali omnoho zásadnejší vplyv regulácie vydané hlavným hygienikom Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR,“ povedal M. Krajčovič.

Vymedzením nákupných hodín pre dôchodcov, obmedzením počtu zákazníkov v predajni (jeden zákazník na 25 m2), zatvorenými nákupnými centrami alebo povinne zatvorenými predajňami počas nedieľ došlo totiž k výraznému úbytku množstva obslúžených zákazníkov oproti bežnému stavu. K výraznému zmierneniu rastu tržieb obchodníkov prispela navyše aj zmena nákupného správania zákazníkov, ktorí sa začali zameriavať hlavne na nákup tovarov s nižšou pridanou hodnotou, pričom výrazne obmedzili nákup zvyšných tovarov.

V tejto súvislosti sa obchodníci združení v SAMO už obrátili na príslušné štátne orgány so žiadosťou o zmiernenie niektorých regulácií. Ide napríklad o zmeny týkajúce sa nákupných hodín pre dôchodcov alebo zníženie limitu m2 na zákazníka na štandardnú úroveň platnú v európskych krajinách s porovnateľne priaznivými výsledkami vo vývoji pandémie nového koronavírusu, ako má Slovensko.

Na hospodárske výsledky obchodníkov majú negatívny vplyv aj výrazne vyššie náklady súvisiace s dodržiavaním uvedených regulácií a sprísnením hygienických štandardov. „Tento stav je pre obchodníkov dlhodobo neudržateľný. Ak nedôjde k zmenám, ktoré umožnia v rýchlom čase sprístupniť obchody vyššiemu počtu zákazníkov, obchodníci budú nútení pristúpiť k optimalizácii svojich nákladov,“ upozornil M. Krajčovič. To môže mať negatívny dosah na hospodárenie dodávateľov, zamestnanosť v obchode či sociálnu situáciu spotrebiteľov na Slovensku.

Slovenská aliancia moderného obchodu združuje najväčšie spoločnosti zo sektora maloobchodu a veľkoobchodu na Slovensku s viac ako 30-tisíc zamestnancami. Vznikla z iniciatívy spoločností Billa, Kaufland, Lidl, Metro a Tesco, ktoré sa stali jeho zakladajúcimi členmi, a dnes sú jeho platným členom aj dm drogerie markt a Terno real estate.