Na poštové zásielky z takzvaných tretích krajín (teda štátov, ktoré nie sú súčasťou EÚ) sa budú od 1. mája 2016 vzťahovať nové pravidlá. Týka sa to tovaru zasielaného zo zahraničných obchodov alebo veľkoskladov. Dôvodom je zmena klasifikácie tovaru v Colnom kódexe, ktorý doteraz takéto zásielky považoval za tovar neobchodného charakteru. Od nedele sa zmení na obchodný aj pre fyzické osoby.

Zmena pravidiel sa odrazí na výške colnej prirážky. Po novom sa bude clo vymeriavať z vyššieho základu – z colnej hodnoty balíka aj z poštových poplatkov (doteraz sa vypočítavalo iba z colnej hodnoty balíka).

Zmena výpočtu cla sa automaticky prejaví aj na vyššej DPH, od ktorej nie sú oslobodené zásielky s hodnotou vyššou ako 22 eur. DPH sa vymeriava zo sumy, ktorú tvorí colná hodnota balíka, poštové poplatky aj clo.

Colná hodnota tovaru je suma, v ktorej nie sú zahrnuté náklady na poštovné a poistenie. Tento údaj colníci preberajú napríklad z faktúry, výpisu z PayPal účtu či z objednávky, ktoré by mali byť priložené k balíku alebo si ich colnica dodatočne vyžiada.

Papierovačky pri balíkoch s vyššou hodnotou

Nová legislatíva sa odrazí nielen na výške faktúry, ale aj na množstve predkladaných dokladov k zásielkám s hodnotou vyššou ako 150 eur. Príjemcovia balíkov nad 150 € budú musieť predkladať colné vyhlásenie so všetkými potrebnými údajmi.

Na prepustenie tovaru, ktorý si vyžaduje aj vyjadrenie niektorého z orgánov dohľadu – Slovenská obchodná inšpekcia, Štátny ústavom pre kontrolu liečiv, Úrad verejného zdravotníctva či Štátna veterinárna a potravinová správa – budete potrebovať aj vyjadrenie príslušného orgánu.

Zmeny sa dotknú aj dovozu zbraní kategórie D ako sú paintbalové, airsoftové zbrane alebo luky, ktoré bolo možné doteraz doviezť bez licencie, pretože sa na ne vzťahovala výnimka. Kým nepredložíte všetky potrebné doklady, pošta zásielku uskladní. 

Ďalšie nepríjemnosti nastanú, ak budete chcieť zakúpený tovar z akéhokoľvek dôvodu vrátiť zahraničnému obchodníkovi. Na získanie už zaplatených poplatkov budete musieť podať colné vyhlásenie pri vývoze.

Zásielky oslobodené od cla

Pri balíkoch s colnou hodnotou do 150 eur ostáva postup nezmenený. „Ak budú obsahovať aj korektný doklad o hodnote a nebudú podliehať zákazom a obmedzeniam, colný úrad rozhodne o prepustení do voľného obehu ihneď. Vymeria dovozné platby alebo zásielku prepustí s oslobodením od dovozných platieb,“ informovala hovorkyňa žilinského Colného úradu Božena Chríbiková.

Zásielky s hodnotou do 150 eur sú oslobodené od cla. Neplatí to však pre parfumy a toaletné vody, alkoholické nápoje, tabak a tabakové výrobky nakúpené v eshopoch. Oslobodenie od cla automaticky neznamená aj oslobodenie od DPH. Colníci vám vymerajú daň za zásielku, ktorej hodnota prekračuje 22 eur.

Vyrubené poplatky zaplatíte na pošte alebo kuriérovi pri preberaní balíka.