Štúdia návratnosti aktivít neziskového sektora, podľa analytikov, poukázala na skryté štátne náklady bezdomovectva. Analytik IEP Ján Dráb hovorí, že celkové náklady bezdomovectva sú v súčasnosti pre štát neviditeľné, pretože ich znášajú rôzne inštitúcie verejnej správy.

„Ukazuje sa, že najmä v prípade nedostupnej zdravotnej starostlivosti dochádza k násobne vyšším nákladom, než je cena prevencie,“ povedal J. Dráb. Pokračuje, že náklady spojené so životom človeka bez domova predstavujú ročne rádovo tisíce eur a zvyšujú sa časom, ktorí ľudia strávia na ulici.

Náklady na riešenie chronického bezdomovectva sú násobne vyššie než prevencia, upozorňujú analytici. Riešenie by malo začať už zabránením straty domova. Odporúčajú, aby sa začali realizovať pilotné projekty na princípe „housing first“.

„V rámci neho bude ľuďom bez domova poskytnuté adekvátne ubytovanie, ktoré napomáha k posunu bližšie k bežnému životu,“ hovoria analytici. Pripomínajú, že je potrebné zlepšiť zber údajov a prijať národnú stratégiu prevencie a riešenia bezdomovectva, aby boli jednotlivé opatrenia efektívne.

„Naša práca má dva rozmery, ľudský a ekonomický. Analýza potvrdzuje, že pomoc ľuďom bez domova nedáva iba perspektívu, že sa jedného dňa dostanú z ulice a začlenia sa opäť do spoločnosti. Naša práca šetrí aj verejné financie,“ uviedla výkonná riaditeľka občianskeho združenia Vagus Alexandra Kárová.

Ako ďalej informuje, združenie sa snaží nájsť ľuďom bez domova prácu a bývanie, aby sa mohli začleniť späť do spoločnosti. Prevádzkuje tiež denné centrum pre bezdomovcov Domec.