Regulačný úrad vzhľadom k medziročnému nárastu cien komodít na burzách, elektriny o 28,1 percenta a plynu o 8,58 percenta, určil podľa jeho slov pre slovenské domácnosti a malých podnikateľov na rok 2020 primerané ceny energií.

„Platí, že keby úrad v plnej miere zohľadnil iba návrhy od dodávateľov, priemerná cena energií by pre slovenské domácnosti stúpla výrazne viac, napríklad v prípade elektriny by to bolo o 14,64 percenta,“ podčiarkol Ľ. Jahnátek.

„Napríklad odberateľom elektriny v sadzbe DD1, čo sú spravidla malé byty, sa tak v roku 2020 zvýšia priemerné náklady v rámci celého Slovenska približne o 82 centov mesačne. V sadzbe DD2, čo sú domácnosti s vyššou spotrebou okolo 2 300 kWh, bude priemerný nárast ceny v rámci celého Slovenska 2,60 eur mesačne,“ poznamenal predseda ÚRSO ďalej.

Tarifa za prevádzkovanie systému (TPS) pre rok 2020 podľa Jahnátkových slov klesne z hodnoty 25,9880 eura/megawatthodina (MWh) na hodnotu 23,6210 eura/MWh. „Pokles je spôsobený najmä poklesom tarify pre obnoviteľné zdroje energie a kombinovanú výrobu elektriny a tepla z dôvodu rastu ceny elektriny na trhu, teda klesá náklad na doplatok,“ zdôvodnil.

Cena za dodávku tepla domácnostiam sa podľa slov predsedu regulačného úradu zvýši priemerne o 1,90 percenta, čo znamená, že náklady domácností sa v roku 2020, vzhľadom k menšiemu množstvu objednaného tepla, nezmenia.

„Vodné a stočné sa zvýši priemerne v rámci celého Slovenska o jedno percento, čo pre priemernú trojčlennú rodinu znamená nárast výdavkov o 21 centov mesačne,“ dodal predseda ÚRSO.

Predseda ÚRSO zdôraznil, že v cenovom rozhodnutí úrad nestanovuje dodávateľom elektriny, plynu, tepla či vody pevnú cenu, ale maximálnu cenu, ktorá sa nemôže prekročiť. Nižšiu cenu v rámci trhovej súťaže však podľa neho môžu okamžite ponúknuť slovenským domácnostiam všetci dodávatelia energií.