Z tohto počtu bolo 206 385 pandemických, pričom 62 289 bolo vyplatených v apríli tohto roka a 144 096 v máji tohto roka. Vyplýva to z najnovších údajov Sociálnej poisťovne (SP).

Pobočkou, ktorá vyplatila najviac pandemického ošetrovného, bola pobočka Bratislava. Za apríl a máj tohto roka vyplatila 45 328 dávok, po nej nasledovali pobočky v Košiciach (11 509) a v Žiline (11 051). Naopak, najmenej pandemických dávok vyplatila pobočka vo Veľkom Krtíši (643).

V pondelok 1. júna 2020 sa do základných škol vrátili deti za prísnych hygienických opatrení. Na snímke vyučovací proces na ZŠ Komenského 8 v Trebišove. FOTO TASR – Roman Hanc
Neprehliadnite

Od júla sa bude môcť pandemické OČR poberať len s lekárskym potvrdením

Obdobný medziročný nárast zaznamenala Sociálna poisťovňa aj pri dávke nemocenské. Oproti 685 888 dávkam vyplateným za prvých päť mesiacov minulého roka, vyplatila v rovnakom období tohto roka až 796 986 dávok, čo predstavuje nárast o 111 098 dávok. Z toho pandemických dávok bolo za mesiace apríl a máj 47 542. Väčšinu, 27 627 dávok, vyplatila SP v máji. Najviac pandemického nemocenského vyplatili pobočky v Bratislave (7 993), Dolnom Kubíne (2 565) a v Prešove (2 444), najmenej ich vyplatila pobočka vo Veľkom Krtíši (308).

Zamestnanci si uplatňujú nárok na výplatu nemocenských dávok v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa sídla zamestnávateľa. Povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba a fyzická osoba v ochrannej lehote si uplatňujú v pobočke SP, ktorá naposledy vykonávala ich nemocenské poistenie.