Banka UniCredit odmietla správy komentovať a s C. Passerom sa spojiť nepodarilo. Podľa agentúry Reuters zdroj blízky kľúčovému akcionárovi banky v pondelok potvrdil, že Passera je jedným zo zvažovaných kandidátov na túto pozíciu, avšak rozhodnutie zatiaľ nepadlo.

Koncom mája odstúpil bývalý šéf talianskej banky Federico Ghizzoni bez určeného nástupcu a zanechal UniCredit v neistote. Akcie banky od májového rozhodnutia stratili 21 percent, pričom ich negatívne ovplyvňujú aj očakávania bankárov a investorov, že nový šéf bude musieť zvýšiť kapitál, aby podporil finančnú silu banky. „Ak by sa (správy) potvrdili, tak Passera by krátkodobo pozitívne ovplyvnil akcie UniCredit, a to aj napriek tomu, že výzvy, ktorým bude nový šéf čeliť, sú známe a závažné," povedal milánsky obchodník. Dopoludnia akcie banky stúpli o 4,4 percenta.

Spoločnosť UniCredit pôsobí aj na Slovensku. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. pobočka zahraničnej banky vznikla 1. decembra 2013. Na slovenskom trhu však banka pôsobí od júla 1990, odvtedy prešla viacerými zmenami názvov a vlastníckej štruktúry. Predstavenstvo skupiny UniCredit schválilo projekt zlúčenia dcérskych spoločností v Českej republike a na Slovensku do jednej cezhraničnej banky 13. novembra 2012.