Výdavky na potraviny rástli za posledných päť rokov vo všetkých krajoch na Slovensku v priemere o viac ako 12 eur mesačne na osobu. Priemerná štvorčlenná rodina žijúca v Trenčianskom kraji vynakladá na potraviny a nealkoholické nápoje viac ako 350 eur mesačne. Ide o najvyššiu sumu zo všetkých krajov. Naopak, najmenej minú domácnosti v Prešovskom kraji, približne 262 eur mesačne. Ukazujú to výpočty ekonomickej analytičky FinGo.sk Lenky Buchlákovej na základe údajov zo Štatistického úradu SR.

Najnákladnejšou položkou z celkových výdavkov slovenských domácností je bývanie, tvorí takmer štvrtinu. Na potraviny a nealkoholické nápoje dávajú Slováci 18 percent zo všetkých mesačných výdavkov. V rámci celoslovenského priemeru vynakladajú ľudia na potraviny mesačne 79 eur na osobu. Treťou najväčšou položkou je rekreácia a kultúra (9 percent), najmenej stojí mesačne vzdelávanie (dve percentá).

nakupovanie
Neprehliadnite

Každý piaty Slovák má peniaze len na najnutnejšie výdavky

V rámci celkových výdavkov domácností vedie Bratislavský kraj. V priemere sú tam mesačné výdavky na osobu na úrovni 461 eur. Zarátava sa do nich okrem nákladov na bývanie, vodu, elektrinu, plyn, potraviny aj doprava či výdavky na zdravotnú starostlivosť.

,,S nárastom cien potravín rastie aj suma, ktorú priemerný Slovák minie na zbytočnosti. Mesačne ide o približne 65 eur. Až 40 percent z toho, čo nakúpime, vyhodíme, pretože podliehame impulzívnym nákupom a nakupujeme aj to, čo nám netreba. Pritom zabúdame na šetrenie a v prípade nečakaných finančných výdavkov, ako je oprava práčky či auta, nemáme vytvorenú dostatočnú rezervu. Len v potravinách minieme ročne na výrobky mimo nákupného zoznamu približne 2 300 eur," doplnila Buchláková. Dodáva, že ide často o potraviny, ktoré ľudia nestihnú skonzumovať a zbytočne ich potom vyhodia.