Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) zistila od 1. januára do 18. augusta znečistenie ovzdušia v 42 prípadoch. Inšpektori uložili 29 pokút v celkovej výške 109 400 eur.

Najvyššiu pokutu dostala spoločnosť Slovnaft v Bratislave. Pre TASR to uviedla hovorkyňa SIŽP Tamara Lesná. Spoločnosť ozrejmila, že išlo o dôsledok poruchy.

Inšpektori ochrany ovzdušia SIŽP vykonali od začiatku roka do 18. augusta spolu 286 kontrol, z tohto ukončili 231 kontrol. V 42 prípadoch sa podľa Lesnej preukázalo porušenie zákona o ovzduší a zákona o fluórovaných skleníkových plynov.

Najvyššiu pokutu, 20-tisíc eur, dali inšpektori spoločnosti Slovnaft za nedodržanie limitu pre tuhé znečisťujúce látky. „Pokutu nám SIŽP udelila za prekročenie emisného limitu prachu pri jednej z výrobných jednotiek. Pokutu síce vnímame ako oprávnenú, ale prekročenie limitov nebolo úmyselné, keďže išlo o poruchu na technologickom zariadení. Licenzor tohto zariadenia navrhne nápravné opatrenie, ktoré sa zrealizuje počas technických odstávok v rafinérii,“ povedal pre TASR hovorca spoločnosti Anton Molnár.

K ohrozeniu zdravia obyvateľstva podľa jeho slov nedošlo. „Táto situácia sa tiež neprejavila žiadnou zmenou dlhodobých meraní prachu na monitorovacích staniciach kvality ovzdušia, ktoré sú dostupné aj verejnosti,“ doplnil Molnár s tým, že prioritným cieľom spoločnosti je prevádzkovať rafinériu bezpečne a čo s najnižším dopadom na okolité prostredie.

Druhú najvyššiu pokutu dostala spoločnosť Marelli Kechnec Slovakia. „Prevádzkovateľ zariadenia nezabezpečil, aby strata chladiva neprevýšila ustanovené limity úniku a za nedodržanie intervalu kontrol na únik chladiva,“ priblížila Lesná. Pokračuje, že spoločnosť Fagus SK Bytča dostala pokutu vo výške 3000 eur, pretože nevykonala nápravné opatrenia, ktoré jej inšpektori uložili.

Ecorec
Neprehliadnite

Spoločnosť Ecorec neporušila pri zhodnocovaní plastov podmienky, preukázala kontrola